Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

Walne Zebranie Członków SBDiM

2022

W dniu 9 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie SBDiM, podczas którego Prezes Piotr Legerski podsumował ostatni rok pracy Zarządu oraz finanse za 2021 r., natomiast Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Lechosław Grochowicz omówił Sprawozdanie GKR. Zatwierdzono sprawozdania za 2021 rok: z działalności Zarządu Głównego, finansowe i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium władzom Stowarzyszenia. Zgodnie z programem obrad zatwierdzono zmiany w Statucie. Zostały również wręczone rekomendacje SBDiM dla nowych Członków.