Nasza działalność

Nagroda im. Jacka Michalskiego

Edycja 2022

W tym roku mija dwunasta rocznica śmierci Jacka Michalskiego, który był jednym z pierwszych krakowskich deweloperów, inżynierem, konstruktorem i wynalazcą, właścicielem Grupy BUMA oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań. Nieobecny, ale przecież wciąż żywy w naszych wspomnieniach, a także w gospodarczej rzeczywistości miasta. Firmy, które stworzył, kontakty przez niego wykreowane, wreszcie idee, jakim poświęcał swoją uwagę, wciąż żyją i są dla wielu z nas inspiracją. Dla upamiętnienia Jego wyjątkowych i nietuzinkowych zasług w dziedzinie wprowadzania nowych rozwiązań architektonicznych oraz nowatorskiego spojrzenia na kształtowanie przestrzeni miejskiej, Zarząd Główny SBDiM postanowił co dwa lata przyznawać Nagrodę Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań im. Jacka Michalskiego, dla osoby lub zespołu osób za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu dynamicznie rozwijającą się firmą oraz wdrażanie innowacyjnych produktów i technologii lub wkład w kształtowanie przestrzeni miejskiej z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań architektonicznych. Jacka Michalskiego pociągały zawsze rzeczy nieszablonowe, a On sam, wizjonerskimi pomysłami starał się wyprzedzać aktualne trendy w architekturze i pomysły te zawsze próbował wprowadzać w życie. Jego nowe technologie i nowatorskie realizacje były naprawdę godne podziwu. Do realizowanych przez siebie obiektów często stosował nowoczesne materiały, takie jak stal, szkło, kamień. A wszystko to w harmonii z otaczającą przyrodą. Lubił proste, ale nieszablonowe formy i futurystyczne rozwiązania. Mimo iż sam nie był architektem, to zawsze ukierunkowywał działania współpracujących z Nim architektów. Prywatnie był dobrym Przyjacielem, Człowiekiem o wielkim sercu i wyjątkowym poczuciu humoru.

Zgodnie z Regulaminem, Nagrodę Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań im. Jacka Michalskiego przyznaje Zarząd Główny SBDiM, który ma prawo zaprosić ekspertów do prac w zakresie wyłonienia osoby nagrodzonej.

Laureat: Profesor Andrzej Wyżykowski

Architekt, urbanista, nauczyciel akademicki. Były Główny Architekt Krakowa. Od początku istnienia konkursu o tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła piastuje funkcję przewodniczącego Sądu Konkursowego.

Autor ponad 100 opracowań naukowych, w tym monografii „Podstawy działań przestrzennych i programowych w procesie rewaloryzacji ośrodków miast zabytkowych”, za którą otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnik wielu konferencji krajowych i zagranicznych, stypendysta rządu greckiego, norweskiego i Salzburg Seminar in American Studies. Wykładowca na uczelniach zagranicznych, między innymi Kansas University, Lawrence University, California Polytechnic State University czy South Bank Polytechnic w Londynie. Promotor ponad 200 prac dyplomowych. Przez wiele lat związany z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej, w tym z Katedrą Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych w Instytucie Projektowania Urbanistycznego. Był też przez kilka lat dyrektorem Instytutu Projektowania Urbanistycznego. Do niedawna wykładowca i profesor zwyczajny Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.

Projekty, nagrody i realizacje

Profesor Andrzej Wyżykowski jest autorem i współautorem ponad 120 projektów architektonicznych i urbanistycznych, między innymi w Krakowie: Kamienicy Perłowej (współautor M. Róg), osiedla domów jednorodzinnych Łokietka – Chabrowa czy zespołu domów na os. Srebrne Orły (współautor K. Kwiatkowski). Jest laureatem 27 konkursów, w tym między innymi: programu aktywizacji obszaru strategicznego „Dąbie” w Krakowie, konkursu na zespół mieszkaniowy „Pasmo Wielickie” czy zagospodarowanie przestrzenne Śródmieścia Zachód w Katowicach. Przez szereg lat pracował nie tylko w Polsce. Był też zatrudniony w biurach architektonicznych w Londynie i Kuwejcie. Jest członkiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, członkiem Małopolskiej Izby Architektów, Stowarzyszenia Architektów Polskich. Przez 8 lat był prezesem krakowskiego oddziału SARP. Jest także członkiem Salzburg Congress on Urban Planning & Development i od wielu lat członkiem honorowym Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań.

Został uhonorowany między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej.