Nasza działalność

Nagroda im. Jacka Michalskiego

Edycja 2010

Laureat: Stanisław Deńko

Mgr inż. arch. Stanisław Deńko posiada ponad 40-letnią praktykę projektową i ponad 30-letnią praktykę nauczyciela akademickiego. Praktyka zawodowa obejmuje projekty architektoniczne, urbanistyczne i prace planistyczne.
Większość poważniejszych realizacji jest rezultatem współpracy z wieloma różnymi architektami. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć realizację Ambasady Polskiej w New Delhi, Terminal Lotniczy w Krakowie-Balicach, Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (wszystkie zrealizowane jako rezultat nagród w konkursach), budynki mieszkalne jako adaptacja silosów zbożowych w Oslo, zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Pawiej w Krakowie.
Do osiągnięć należy zaliczyć ponad 30 konkursów architektonicznych i urbanistycznych (w tym także międzynarodowych) w postaci nagród i wyróżnień, z których najważniejsze to: I nagroda na Muzeum T. Kantora „Cricoteka” w Krakowie, wyróżnienie na Centrum Rządowe w Dar Es Salaam w Tanzanii, wyróżnienie na rehabilitację miasta Milwaukee w stanie Wisconsin – USA, wyróżnienie European Council of Town Planners za projekt „Kazimierz Action Plan”.
Arch. Stanisław Deńko jest także laureatem Krakowskiej Nagrody SARP za twórczość architektoniczną, oraz Outstanding Faculty Award – TheUniversity of Tennessee USA („for achievement and excellence In the field of architecture”). Przez pięć lat Stanisław Deńko był architektem Miasta Krakowa.
Od lat pełni funkcje społeczne, w tym – w Stowarzyszeniu Architektów Polskich na stanowiskach wiceprezesa, prezesa Zarządu Oddziału, wiceprezesa ds. twórczości w Zarządzie Głównym SARP, przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych w Oddziale Krakowskim, a ostatnio zastępcy przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP przy Zarządzie Głównym oraz zastępcy przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.