Nasza działalność

Program 2024

Nasza Działalność

Program 2024
RAMOWY PROGRAM NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ SBDIM W 2024 ROKU
I półrocze:

styczeń – Wznowienie rozmów z ZDMK


30 stycznia – Szkolenie „Cyfryzacja w procesie inwestycyjnym. Projekt techniczny – wybrane zagadnienia”.
Prowadzenie Dyrektor Małgorzata Boryczko, PINB


9 lutego – Spotkanie karnawałowe Członków SBDiM w Classic Rock Club


27 lutego – „Obniżenie śladu węglowego w budownictwie oraz nowe wymogi termiczne” – szkolenie
z firmą Viessmann


6 – 7 kwietnia – 151. Targi Domów i Mieszkań


19 kwietnia – Konferencja z cyklu „Nowe wyzwania rynku mieszkaniowego” w NBP O. Kraków

10-11 maja – Warsztaty architektoniczno-deweloperskie w firmie Tubądzin


16 maja – Spotkanie klubowe Członków SBDiM w Alvernia Studios w Nieporazie, gmina Alwernia. Zapoznanie się z architektonicznymi i konstrukcyjnymi rozwiązaniami obiektów

4 czerwca – Walne Zebranie Członków SBDiM


8 – 9 czerwca – 152. Targi Domów i Mieszkań


12 – 15 czerwca – Warsztaty Dewelopera w Oslo

II półrocze:


14 – 15 września – 153. Targi Domów i Mieszkań


20 września – Gala Nagród SBDiM


2 – 4 października – Krajowe Warsztaty Dewelopera w Szczecinie


23 – 24 listopada – 154. Targi Domów i Mieszkań


23 listopada – Wręczenie nagród dla najlepszych studentów Wydziałów Architektury


17 grudnia – Spotkanie Świąteczno-Noworoczne SBDiM

Ponadto:

Współpraca z Władzami krajowymi oraz instytucjami branżowymi przy opracowywaniu przepisów prawnych lub ich nowelizacji, dotyczących budownictwa mieszkaniowego oraz planowania przestrzennego. 

Organizacja okresowych spotkań Członków SBDiM z przedstawicielami Władz i Samorządu Miasta Krakowa w celu omówienia bieżących problemów związanych z kształtowaniem warunków dla rozwoju inwestycji mieszkaniowych. 

Organizacja konferencji i wykładów towarzyszących Krakowskim Targom Domów i Mieszkań, zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Organizowanie współpracy z instytucjami partnerskimi: Małopolską Okręgową Izbą Architektów, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Małopolskim Związkiem Pracodawców, Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków, Centrum AMRON. 

Uwaga: Program może jeszcze zostać wzbogacony o kolejne działania lub być zmodyfikowany.