Nasza działalność

Program 2022

Nasza Działalność

Program 2022

KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ PROGRAMOWYCH SBDIM W 2022 ROKU

I półrocze:

styczeń – kwiecień – Kontynuacja rozmów z Zarządem Dróg Miasta Krakowa z udziałem mediatora Pana Mecenasa Mirosława Chrapusty.

styczeń – Przygotowanie i nagranie szkolenia na temat interpretacji Prawa budowlanego zorganizowane wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Architektów, Stowarzyszeniem Architektów Polskich O. Krakw, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.

2 lutego – Rozpoczęcie cyklu spotkań przedstawicieli SBDiM z Wiceprezydentem Jerzym Muzykiem i Dyrekcją Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Wydziału Planowania Przestrzennego UMK. Kolejne spotkania zaplanowane zostały na maj, wrzesień i grudzień.

22 lutego – Szkolenie „Dachy płaskie – jak przygotować i odwodnić”. Prowadzenie: Dominik Szela, Prezes firmy Suez Izolacje Budowlane.

4 – 5 marca – Szkolenie wyjazdowe „Nowe produkty firmy Fakro”, wizyta w siedzibie firmy w Nowym Sączu i atrakcje sportowe w Muszynie.

19 – 20 marca – 143. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań.

22 marca – Szkolenie „Nowa ustawa deweloperska – zmiany od 1 lipca 2022”.

7 kwietnia – Szkolenie „Nowe standardy budowlane w kontekście wykorzystania odnawialnych źródeł energii i w powiązaniu z nowymi cenami nośników energii”. Prowadzenie: Łukasz Sajewicz, Dyrektor firmy Viessmann.

22 kwietnia – Konferencja z cyklu „Nowe wyzwania rynku mieszkaniowego”.

18 – 21 maja – Warsztaty Dewelopera w Lyonie.

31 maja – Spotkanie Klubowe Członków SBDiM w Muzeum Czartoryskich.

4 – 5 czerwca – 144. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań.

9 czerwca – Walne Zebranie Członków SBDiM.

II półrocze:

3 – 4 września – 145. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań.

23 września – Gala Nagród SBDiM.

6 – 8 października – Krajowe Warsztaty Dewelopera w Poznaniu.

25 października – szkolenie firmy Viessmann: Zastosowanie pomp ciepła w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym

26 – 27 listopada – 146. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań.

16 grudnia – Spotkanie Świąteczno-Noworoczne SBDiM.

Ponadto:

Współpraca z Władzami krajowymi oraz instytucjami branżowymi przy opracowywaniu przepisów prawnych lub ich nowelizacji, dotyczących budownictwa mieszkaniowego oraz planowania przestrzennego. 

Organizacja okresowych spotkań Członków SBDiM z przedstawicielami Władz i Samorządu Miasta Krakowa w celu omówienia bieżących problemów związanych z kształtowaniem warunków dla rozwoju inwestycji mieszkaniowych. 

Organizacja konferencji prasowych towarzyszących Krakowskim Targom Domów i Mieszkań, zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Organizowanie współpracy z instytucjami partnerskimi: Małopolska Okręgowa Izba Architektów, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Małopolski Związek Pracodawców, Polski Związek Firm Deweloperskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich. 

Uwaga: Program może jeszcze zostać wzbogacony o kolejne działania lub zmodyfikowany.