Nasza działalność

Konkursu na Studencki Mieszkaniowy Projekt Roku

Konkurs Konkursu na Studencki Mieszkaniowy Projekt Roku

Od 2023 r. Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań organizuje Konkurs dla studentów Wydziału Architektury w nowej formie, w której celem jest promocja projektowania mieszkaniowego wśród studentów Wydziałów Architektur oraz sworzenie przestrzeni do dyskusji na temat współczesnego projektowania mieszkaniowego pomiędzy twórcami, naukowcami i studentami uczelni kształcących architektów a deweloperami i inwestorami mieszkaniowymi. Konkurs odbywa się pod patronatem SARP Oddział Kraków.

Partnerami Konkursu są:

 • Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej,
 • Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Edycja 2023

W dniu 28 czerwca 2023 r. Jury Konkursowe w składzie:

 • Magdalena Buczyńska-Zapała, Prezes Krakowskiego Oddziału SARP
 • Krzysztof Ingarden, prof. dr hab. inż. arch., Dziekan WAiSP KA AFM 
 • Marek Kaszyński, Przewodniczący Rady MPOIA RP
 • Dorota Koźmińska, Wiceprezes Zarządu SBDiM
 • Piotr Legerski, Prezes Zarządu SBDiM
 • Andrzej Rymarczyk, Członek Zarządu SBDiM
 • Piotr Wróbel, dr inż. arch. WAiSP KA AFM

spotkało się na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w celu rozstrzygnięcia Konkursu na Studencki Mieszkaniowy Projekt Roku o nagrodę Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań w roku akademickim 2022/2023. W posiedzeniu uczestniczyli również: dr inż. arch. Paweł Maryńczuk oraz mgr inż. arch. Piotr Urbanowicz, którzy razem z prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofem Ingardenem oraz dr inż. arch. Piotrem Wróblem zasiadali w Komisji Kwalifikacyjnej. Spotkanie prowadził dr inż. arch. Piotr Wróbel, który omówił wątek pracy semestralnej studentek i studentów II roku WAiSP KA AFM „Plac Targowy Grzegórzecka”, będącym tematem Konkursu. Zaznaczył, że w dniu 21 czerwca 2023 r. Komisja Kwalifikacyjna podczas swojego posiedzenia nominowała do finału Konkursu 9 prac. Po wnikliwym zapoznaniu się z tymi pracami i merytorycznej dyskusji opartej na analizie wpisania się modelu projektu w model Placu Targowego Grzegórzki Jury przyznało wyróżnienia i nagrody, które zostaną wręczone zwycięzcom 18 listopada podczas konferencji w trakcie organizowanych przez SBDiM Targów Domów i Mieszkań.

Jury wyraziło uznanie dla wszystkich uczestników nominowanych do finału Konkursu oraz dla nauczycieli akademickich prowadzących temat projektowy za duży wkład pracy i zaangażowanie w realizację wspólnego przedsięwzięcia Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań oraz Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Podkreślono również wysoki poziom i jakość zaprezentowanych opracowań projektowych, mając na uwadze, że ich autorami są studenci II roku WAiSP.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów odbędzie się podczas konferencji towarzyszącej jesiennej edycji Targów Domów i Mieszkań w dniu 18 listopada 2023 w Hali Cracovii przy Al. Focha 40 w Krakowie. Dodatkowym akcentem promującym Konkurs będzie dwudniowa wystawa nominowanych prac konkursowych zorganizowana na terenie targów.

Lista nominowanych Studentów:

 • Tetiana Borovkova
 • Wiktoria Bryl
 • Rafał Burtan
 • Katarzyna Cieślak
 • Matylda Grojec
 • Aurelia Kulesza
 • Volha Maslenkova
 • Adrian Mazurkiewicz
 • Joanna Mikołajec