SBDiM

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kamiennej 19.

Podstawą do pozyskiwania przez Stowarzyszenie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, albo wykonanie umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną.

Dane osobowe zbierane są i wykorzystywane tylko dla potrzeb związanych z działalnością Stowarzyszenia w zakresie i w celu, na jaki wyrażona została zgoda lub w celu realizacji umowy. Stowarzyszenie nie pozyskuje danych osobowych bez zgody osób, których one dotyczą.

W przypadku danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umów, dane te będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji umowy w szczególności zabezpieczenia praw stron umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy uwzględniając okres przedawnienia roszczeń, również orzeczeń sądowych.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane te są pozyskiwane związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, chyba że wycofasz taką zgodę, wniesiesz sprzeciw bądź zażądasz usunięcia swoich danych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych; ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; usunięcia danych.

Skorzystanie z uprawnień polegających na żądaniu ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych; wycofania zgody na przetwarzanie danych; usunięcia danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji przez Stowarzyszenia usług lub brakiem możliwości realizacji umowy ze strony Stowarzyszenia, z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie przekazuje Twoich danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, ani innym osobom lub instytucjom, w tym spoza EOG. Stowarzyszenie może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom świadczącym usługi wspierające działalność statutową Stowarzyszenia m.in. podmiotom odpowiedzialnym za organizację wyjazdów, spotkań, targów, publikację materiałów marketingowych
i informacyjnych (o czym zostaniesz poinformowany przy powierzaniu nam Twoich danych osobowych).

Stowarzyszenie nie podejmuje wobec Twoich danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o działalności Stowarzyszenia, w tym informacji handlowych, Stowarzyszenie przesyła informacje pochodzące wyłącznie od Administratora.

Zaufani Partnerzy

Na stronie internetowej Stowarzyszenia mogą pojawić się odnośniki do zewnętrznych stron internetowych (zaufani partnerzy), posiadających własne zapisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, które mogą różnić się od polityki prywatności Administratora.

Nasi partnerzy zbierają dane i używają plików cookie do personalizacji reklam
i mierzenia ich skuteczności, a pliki cookie mogą być wykorzystywane do spersonalizowanych jak i niespersonalizowanych reklam. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia prywatności lub zablokować pliki cookie.

Szczegółowa polityka plików cookie Stowarzyszenia dostępna jest tutaj.

Dane są wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności partnerów:

Google: https:/policies.google.com/privacy?hl=pl

Informacja o tym jak Google używa Twoich danych:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Wtyczki do portali społecznościowych

W naszym Serwisie obecnie stosujemy następujące wtyczki do portali społecznościowych: Facebook, YouTube.

Przycisk umożliwia bezpośrednią komunikację z dostawcą wtyczki. Dostawca wtyczki zapisuje zebrane na Twój temat dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku oraz do kształtowania swojej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Informujemy, że nie mamy wpływu na pobierane dane przez dostawców wtyczek i procedury przetwarzania otrzymanych danych. Więcej informacji na temat Twoich danych zebranych przez właścicieli wtyczek można uzyskać w następujących oświadczeniach dostawców:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; www.google.com/policies/privacy/partners/. Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; twitter.com/privacy. Twitter podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework;

Facebook Inc. Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA; developers. facebook. com/docs/plugins/. Facebook podporządkowuje się porozumieniu EU-US-Privacy-Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Youtube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem:

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Stowarzyszenie zastosowało środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu:

e-mail: biuro@sbdim.pl

tel.: 12 630 17 57

lub pod adresem:

ul. Kamienna 19

30-001 Kraków

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od listopada 2022 roku.