SBDiM

Historia

SBDiM sięga swymi korzeniami czasów, gdy wiele firm tworzyło swój nowy wizerunek, kiedy niezbędna była pomoc w nawiązywaniu kontaktów z urzędami, bankami, instytucjami finansowymi. Integracja firm okazała się wówczas niezbędna.


Od początku działalności Stowarzyszenie ściśle współpracuje z władzami Krakowa, co znacznie ułatwia pracę w podejmowaniu ważnych dla środowiska decyzji. Ideą Stowarzyszenia jest rozwój budownictwa mieszkaniowego w sferze organizacyjnej, prawnej, finansowania inwestycji mieszkaniowych, propagowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych, technicznych i technologicznych, inicjowania nowoczesnych form współpracy pomiędzy uczestnikami procesów przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Jednym z ważniejszych zadań Stowarzyszenia, do którego należą firmy deweloperskie, budowlane, spółdzielnie mieszkaniowe, architekci, przedstawiciele mediów jest budowa pozytywnego wizerunku inwestora mieszkaniowego.


Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy nie tylko na rzecz własnego środowiska. Organizując m.in. Konkurs o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku ma na względzie jakość i estetykę inwestycji, w których będą mieszkać i pracować krakowianie. Autorzy najlepszych realizacji otrzymują w tym konkursie statuetkę Złotego Sokoła, prestiżowe wyróżnienie dla autorów projektów i firm.


Wydarzeniem promującym krakowskie inwestycje mieszkaniowe poza granicami kraju była zorganizowana przez SBDiM w 2007 r. w Londynie wystawa prezentująca realizacje zaplanowane na lata 2007 – 2009. Ekspozycję w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym, a następnie w londyńskim centrum kongresowym Olimpia odwiedziło wielu Brytyjczyków i Polaków przebywających na Wyspach Brytyjskich.
Członkami Stowarzyszenia są wybitni, doświadczeni w zawodzie fachowcy, dla których ambicją jest osiąganie coraz lepszych efektów pracy, poprzez zdobywanie nowych doświadczeń.


W taki nurt myślenia wpisana jest kolejna inicjatywa SBDiM:
– cykliczne warsztaty deweloperskie. Warsztaty odbyły się dotychczas w kilku miastach europejskich: Strasburgu, Pradze, Londynie, Paryżu, Barcelonie, Brukseli, Amsterdamie, Berlinie, Innsbrucku i Monachium.
Z głosem krakowskich deweloperów i członków Stowarzyszenia, m.in. w kwestiach budownictwa czynszowego i socjalnego, liczą się największe autorytety z branży budowlanej w kraju. SBDiM dwukrotnie powierzano współorganizowanie Forum Budownictwa Mieszkaniowego z udziałem wiceministra infrastruktury Olgierda Dziekońskiego.


Stowarzyszenie wyrobiło sobie dobrą markę jako wieloletni organizator Giełd Domów i Mieszkań. Możliwość dotarcia do aktualnych ofert, poznania najbliższych planów inwestycyjnych, czy nawet rezerwacji wybranego lokalu, to największe atuty cieszących się ogromnym powodzeniem giełd mieszkaniowych, odbywających się obecnie w Hali Cracovii przy al. Focha 40. Ta cykliczna impreza jest swego rodzaju łącznikiem między autorami i realizatorami inwestycji, a ich odbiorcami. Dzięki niej obie strony odnoszą niezaprzeczalną korzyść. Jedni, bo wiedzą co i dla kogo budować, a drudzy – gdyż nabierają zaufania do deweloperów.


Kraków jest liczącym się w kraju, drugim po Warszawie, miastem pod względem liczby oddawanych mieszkań. Powstają w nim m.in. wspaniałe apartamentowce, wpisane w klimat starej zabudowy i nowoczesnych osiedli. Tu realizowane są miniosiedla i duże dzielnice mieszkaniowe dla średniozamożnych. Stowarzyszenie ma w tym wszystkim udział również jako propagator idei rozwijania w miastach różnych form budownictwa, także komunalnego i socjalnego.


Stowarzyszenie pełni też rolę doradczą w sprawach ważnych dla miasta i kraju. Opiniuje projekty uchwał Rady Miasta Krakowa i ustaw dotyczących zasad gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego, programu mieszkaniowego. SBDiM prowadzi również działalność filantropijną. Funduje m.in. nagrody finansowe dla najlepszych studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

W dniu 23 maja 2005 roku, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000234430.