Nasza działalność

Inne Działania

Działania Opiniotwórcze

6.04.2021 r. – Pismo do Wiceprezydenta Jerzego Muzyka

W dniu 6 kwietnia 2021 r. Stowarzyszenie wystosowało do Pana Wiceprezydenta Jerzego Muzyka pismo prezentujące tezy do dalszej dyskusji, która została rozpoczęta podczas zdalnego spotkania w dniu 19 marca 2021 r., a dotyczyła usprawnienia obsługi inwestorów przez Wydziały UMK i Spółki Miejskie.


4.11.2020 r. – Projekt zarządzenia dla ZDMK

Na początku listopada 2020 r. został złożony do Pana Wiceprezydenta Andrzeja Kuliga projekt Zarządzenia do spraw warunków dla ZDMK, wypracowany przez nasze Stowarzyszenie przy współpracy z krakowskim oddziałem PZFD.


18.08.2020 r. – Stanowisko w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Stowarzyszenie przekazało do mediów wspólnie wypracowane stanowisko w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, w którym – w imieniu wszystkich podpisanych organizacji – apelujemy do Ministerstwa Rozwoju o swobodę projektową w zakresie sposobu osiągania współczynnika EP. Dodatkowo, przygotowaliśmy na tę okazję komunikat medialny, celem przybliżenie tej skomplikowanej materii opinii publicznej.


30.04.2020 r. – Pismo do Pana Wiceprezydenta Andrzeja Kuliga

Zarząd Stowarzyszenia przy współpracy z Panem Mirosławem Bryksym i Panią Mecenas Agnieszką Grabowską-Toś przekazał do Pana Wiceprezydenta Andrzeja Kuliga pismo będące odpowiedzią na propozycję projektów Zarządzeń ds. Umów i Warunków opracowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa.


3.04.2020 r. – Pismo w sprawie wznowienia odbiorów budynków w Krakowie

W trosce o firmy, które ze względu na epidemię koronawirusa mają wstrzymane odbiory budynków przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań wystosowało pismo do Pani Dyrektor PINB, Małgorzaty Boryczko z apelem o wznowienie odbiorów budynków w Krakowie. 


20.03.2020 r. – Wniosek do Pani Minister Rozwoju, Jadwigi Emilewicz

Zarząd Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, z inicjatywy Pana Piotra Legerskiego, wystosował wniosek do Pani Minister Rozwoju, Jadwigi Emilewicz w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie przepisów dotyczących Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.


Raport MRN „Znaczenie deweloperów mieszkaniowych dla gospodarki Krakowa”

SBDiM zleciło Instytutowi Analiz Monitor Rynku Nieruchomości przygotowanie raportu dotyczącego wpływu deweloperskich inwestycji mieszkaniowych na rozwój Krakowa i wpływy do budżetu miasta w latach 2013-2018. Raport do pobrania poniżej:


7.02.2019 r. – Stanowisko w sprawie rewitalizacji dzielnicy Wesoła

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań wystosowało do Zastępcy Prezydenta Krakowa Jerzego Muzyka pismo dotyczące trybu rewitalizacji dzielnicy Wesoła.


Cykl debat „Stwórzmy Razem Dobre Miasto”

W trosce o harmonijny rozwój miasta Krakowa Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań zainicjowało cykl debat zamkniętych pt. „Stwórzmy Razem Dobre Miasto”, w ramach których władze miasta, deweloperzy, architekci i społeczność Krakowa reprezentowana przez ruchy obywatelskie mieli możliwość szeroko dyskutować na najistotniejsze tematy związane m. in. z urbanistyką, komunikacją, infrastrukturą, zielenią, czy uciążliwym smogiem.

Pierwsze z tych spotkań odbyło się 18 stycznia 2018 r. w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Poruszone zostały tematy związane z planowaniem przestrzennym Krakowa, strategiami rozwoju miasta i potrzebą współpracy pomiędzy Zarządem Miasta, deweloperami i ruchami miejskimi.

Drugie spotkanie odbyło się 1 marca 2018 r. w siedzibie Radia Kraków i zostało poświęcone systemowi komunikacji miejskiej. Poruszone zostały m.in. tematy związane z planowaną linią metra, rozwojem sieci ścieżek rowerowych i sposobami na ograniczanie wjazdu samochodów do centrum miasta.

5 kwietnia 2018 r. w Pawilonie Wyspiańskiego miała miejsce trzecia debata. Spotkanie poświęcono tematowi zieleni miejskiej.

Spotkanie 18 stycznia 2018 r.
Spotkanie 1 marca 2018 r.
Spotkanie 5 kwietnia 2018 r.

21.12.2016 r. – Uwagi SBDiM do projektu ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym

W związku z zaproszeniem Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań do konsultacji publicznych w temacie projektu ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości Skarbu Państwa na cele mieszkaniowe, przedstawiamy uwagi, które zostały przesłane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.


28.10.2016 r. – Uwagi SBDiM do projektu Kodeksu Urbanistyczno-budowlanego

W odpowiedzi na zaproszenie Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań do konsultacji projektu Kodeksu Urbanistyczno-budowlanego poniżej przedstawiamy uwagi do tego dokumentu:


20.01.2015 r. – Stanowisko SBDiM

W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi obejmującymi zmianę ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. nr 232, poz. 1377) – projekt nr ZD117, niniejszym przedstawiam stanowisko SBDiM przesłane do pana Adama Jassera Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


9.01.2015 r. – Stanowisko SBDiM

W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, SBDiM przesłało do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju swoje stanowisko w tym zakresie.