Nasza działalność

Konkurs Na Najlepszego Studenta 2007-2021

Konkurs Konkurs Na Najlepszego Studenta 2007-2021

W latach 2007 – 2021 konkurs organizowany był w formie konkursu jednoetapowego dla studentów 2 roku II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, w którym warunkiem dopuszczenia do udziału była odpowiednio wysoka średnia ocen z przedmiotów projektowych i z budownictwa za I stopień oraz dwa semestry II stopnia studiów.

Lista laureatów:

2021 r. – Julia Sierpień
2020 r. – Tomasz Obara
2019 r. – Aleksandra Brach
2018 r. – Edyta Ptasznik
2018 r. – Magdalena Stachowicz
2018 r. – Katarzyna Starzyńska
2017 r. – Robert Duda
2016 r. – Wisz Orłowski
2016 r. – Małgorzata Petelenz
2015 r. – Patrycja Słowik
2014 r. – Paulina Tabak
2013 r.- Wojciech Duliński
2012 r. – Karolina Sikorska
2011 r. – Andrzej Bruno Kutiak
2010 r. – Paweł Ząbczyński
2009 r. – Krystian Krawczyk
2008 r. – Diana Stachowicz
2007 r. – Joanna Pilawska