Nasza działalność

Program 2023

Nasza Działalność

Program 2023

RAMOWY PROGRAM NAJWAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ SBDIM W 2023 ROKU

I półrocze:

styczeń – Spotkanie otwarte z deweloperami i architektami informujące o efektach rozmów z Zarządem Dróg Miasta Krakowa z udziałem: Wiceprezydenta Andrzeja Kuliga, Dyrektora ZDMK oraz mediatora Pana Mecenasa Mirosława Chrapusty (termin w trakcie ustalania).

styczeń – Procedury konserwatorskie w procesie przygotowania inwestycji – spotkanie przedstawicieli Zarządów: SBDiM, SARP O. Kraków i MPOIA z Konserwatorami Zabytków: Wojewódzkim – P. Turkowiczem i Miejskim – J. Zbiegieniem.

15 stycznia – wizyta w kompleksie wielofunkcyjnym „Unity Centre” przy ul. Lubomirskiego 20 w Krakowie, w miejscu dawnego tzw. „Szkieletora”.

18 – 19 lutego –147. Targi Domów i Mieszkań.

21 lutego – Spotkanie karnawałowe Członków SBDiM – „Śledzik z rockową nutą” w Classic Rock Club.

16 marca – Warsztaty architektoniczne dla deweloperów – prowadzenie Horizone Studio.

11 kwietnia – Szkolenie „Jak sobie poradzić ze wskazanymi zmianami prawa budowlanego 2023 oraz jak wykorzystać je zarówno biznesowo, jak i dla podniesienia wartości usługi, z punktu widzenia nabywcy” – Prowadzenie Dr Agnieszka Damasiewicz.

Bezpośrednio po szkoleniu przewidujemy autoprezentację firm członkowskich i możliwość nawiązania relacji biznesowych.

21 kwietnia – Konferencja z cyklu „Nowe wyzwania rynku mieszkaniowego” w NBP O. Kraków.

10 – 13 maja – Warsztaty Dewelopera w Bilbao.

27 – 28 maja – 148. Targi Domów i Mieszkań.

1 czerwca – Walne Zebranie Członków SBDiM.

II półrocze:

1 września – Osiemnaste urodziny SBDiM – wieczorne spotkanie integracyjne.

9 – 10 września – 149. Targi Domów i Mieszkań.

4 – 7 października – Krajowe Warsztaty Dewelopera w Trójmieście połączone z warsztatami z firmą Kone w Warszawie.

19 października – Szkolenie na temat poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych.

18 – 19 listopada – 150. Targi Domów i Mieszkań.

18 listopada – Wręczenie nagrody dla najlepszego studenta Wydziału Architektury Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

23 listopada – Spotkanie klubowe Członków SBDiM.

19 grudnia – Spotkanie Świąteczno-Noworoczne SBDiM.

Ponadto:

Współpraca z Władzami krajowymi oraz instytucjami branżowymi przy opracowywaniu przepisów prawnych lub ich nowelizacji, dotyczących budownictwa mieszkaniowego oraz planowania przestrzennego. 

Organizacja okresowych spotkań Członków SBDiM z przedstawicielami Władz i Samorządu Miasta Krakowa w celu omówienia bieżących problemów związanych z kształtowaniem warunków dla rozwoju inwestycji mieszkaniowych. 

Organizacja konferencji i wykładów towarzyszących Krakowskim Targom Domów i Mieszkań, zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Organizowanie współpracy z instytucjami partnerskimi: Małopolską Okręgową Izbą Architektów, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Małopolskim Związkiem Pracodawców, Polskim Związkiem Firm Deweloperskich, Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków, Centrum AMRON. 

Uwaga: Program może jeszcze zostać wzbogacony o kolejne działania lub zmodyfikowany.