Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

Walne Zebranie Członków SBDiM

2020

16 czerwca 2020 r. w sali konferencyjnej Miastoprojektu-Kraków przy ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków SBDiM, podczas którego zostały zatwierdzone sprawozdania za 2019 rok: z działalności Zarządu Głównego, finansowe i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium władzom Stowarzyszenia. Zgodnie z programem obrad Walne Zebranie zatwierdziło zmiany w Statucie oraz zatwierdziło nowe Regulaminy: Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. W wolnych wnioskach zostały omówione aktualne działania Zarządu oraz plany na najbliższe miesiące. W Walnym Zebraniu uczestniczyło 17 Członków Zwyczajnych, 1 Członek Honorowy oraz reprezentanci Firm Wspierających.