Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

Walne Zebranie Członków SBDiM

2005

W dniu 29 września 2005 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań. Podczas Zebrania zostały zatwierdzone Regulaminy Walnego Zebrania, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Zostało też przedstawione sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarzadu Głównego oraz plany działania Stowarzyszenia na czwarty kwartał.