Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

Walne Zebranie Członków SBDiM

2011

W dniu 16 czerwca 2011 roku o godz. 17.00, w sali konferencyjnej Warszawa Hotelu Sheraton przy ul. Powiśle 7 w Krakowie miało miejsce najważniejsze dla Stowarzyszenia wydarzenie roku, a więc Zwyczajne Walne Zebranie Członków SBDiM. Zebranie poprowadził Prezes Zarządu SBDiM Tytus Misiak.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium władzom Stowarzyszenia za ostatni rok sprawozdawczy oraz przyjęło wszystkie zaplanowane uchwały.