Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

2023

W dniu 1 czerwca w sali konferencyjnej Frontonu odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie SBDiM, podczas którego zatwierdzono sprawozdania za 2022 rok: z działalności Zarządu Głównego, finansowe i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium władzom Stowarzyszenia.