Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

Walne Zebranie Członków SBDiM

2017

Walne Zebranie Członków

Dnia 8 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej biurowca Fronton przy ulicy Kamiennej 21 w Krakowie miało miejsce Zwyczajne Walne Zebranie Członków SBDiM.

Zebranie poprowadził Prezes Zarządu SBDiM Marek Bolek. Podczas Zebrania zostały zatwierdzone sprawozdania za 2016 rok: z działalności Zarządu Głównego, finansowe oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie udzieliło absolutorium władzom Stowarzyszenia za ostatni rok sprawozdawczy oraz przyjęło wszystkie zaplanowane uchwały.
 
Podczas zebrania została też podpisana umowa o współparcy ze Związkiem Banków Polskich, a pan dr Jacek Furga, prezes AMRON, przedstawił zasady tej współpracy.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Dnia 28 września 2017 roku (czwartek) o godzinie 16.00 w głównej siedzibie Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań przy ulicy Kamiennej 19A w Krakowie miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SBDiM, które poprowadził Prezes Zarządu SBDiM Marek Bolek. Podczas Zebrania zostały zatwierdzone zmiany w Statucie Stowarzyszenia.