Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

2021

W dniu 24 czerwca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie SBDiM, podczas którego ustępujący Prezes Pan Marek Bolek podsumował ostatni rok pracy Zarządu, natomiast ustępujący Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Banaś omówił Sprawozdanie GKR za 2020 rok. W ramach Walnego Zebrania udzielono absolutorium władzom VI kadencji, a następnie zostały wybrane władze Stowarzyszenia na VII kadencję.

Nowym Prezesem SBDiM został Pan Piotr Legerski (Arkada Inwestycje).
Wiceprezesami pozostali nadal: Pan Mariusz Bryksy (Bryksy) i Pani Dorota Koźmińska (DK-Development).
Skarbnikiem Zarządu został Pan Andrzej Rymarczyk (Pracownia Projektowania Architektonicznego).
Sekretarzem Zarządu pozostał również na tę kadencję Pan Jarosław Knap (Krakowska Grupa Multimedialna).
W skład Zarządu weszli jeszcze: Pan Marek Bolek (Smart Apartments), Pani Dagmara Szaflarska-Słowiaczek (Dom-Bud M. Szaflarski) i Pan Grzegorz Szmolke (Start).

Ponadto została wybrana Główna Komisja Rewizyjna w składzie: Pan Lechosław Grochowicz (Awim Inwestycje), Pan Tadeusz Horodyski (Smart Apartments) i Pani Alicja Karolewska (Bryksy).