Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

Walne Zebranie Członków SBDiM

2018

Dnia 14 czerwca 2018 roku (czwartek) o godzinie 17.15 w sali konferencyjnej biurowca Fronton przy ulicy Kamiennej 21 w Krakowie miało miejsce Zwyczajne Walne Zebranie Członków SBDiM.

Zebranie poprowadził Prezes Zarządu SBDiM Marek Bolek. Podczas Zebrania zostały zatwierdzone sprawozdania za 2017 rok: z działalności Zarządu Głównego, finansowe oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie udzieliło absolutorium władzom Stowarzyszenia za ostatni rok sprawozdawczy.

Walne Zebranie dokonało wyboru władz Stowarzyszenia; Przezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głónego oraz członków Komisji Rewizyjnej. Ponadto nadano godność Członka Honorowego SBDiM panu Tytusowi Misiakowi.