Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

2016

Dnia 31 maja 2016 roku (wtorek) o godzinie 17.00 o godz. w sali konferencyjnej biurowca Fronton przy ulicy Kamiennej 21 w Krakowie, miało miejsce najważniejsze dla Stowarzyszenia wydarzenie roku, a więc Zwyczajne Walne Zebranie Członków SBDiM.

Zebranie poprowadził Prezes Zarządu SBDiM Marek Bolek. Podczas Zebrania zostały zatwierdzone sprawozdania: Zarządu Głównego, finansowe oraz Głównej Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium władzom Stowarzyszenia za ostatni rok sprawozdawczy oraz przyjęło wszystkie zaplanowane uchwały.