Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

Walne Zebranie Członków SBDiM

2012

W dniu 24 maja br. odbyło się Zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań. Podczas Zebrania  zostały zatwierdzone sprawozdania: Zarządu Głównego, finansowe oraz Głównej Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.
 
Zarząd III kadencji otrzymał absolutorium, a następnie dokonano wyboru Władz Stowarzyszenia na IV kadencję. Prezesem Stowarzyszenia został ponownie Tytus Misiak, a skład Zarządu weszły następujące osoby: Stanisława Barska, Eugeniusz Batko, Marek Bolek, Mariusz Bryksy, Jarosław Knap, Dorota Koźmińska, Andrzej Rymarczyk, Jerzy Maciej Wilkołek. 

Wybrano również Główną Komisję Rewizyjną w składzie: Jacek Banaś, Alicja Karolewska, Tadeusz Sitarz.
Funkcje w Zarządzie Głównym oraz w Głównej Komisji Rewizyjnej zostaną przydzielone podczas pierwszego posiedzenia tych organów.