Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

2009

W dniu 18 czerwca 2009 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań. W Zebraniu uczestniczyło 37 Członków Zwyczajnych oraz przedstawiciele 16 Firm Wspierających. Podczas Zebrania zostały przyjęte sprawozdania: finansowe, z działalności Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

Zarząd II kadencji otrzymał absolutorium, a następnie dokonano wyboru władz III kadencji. Prezesem Zarządu Głównego SBDiM został ponownie Pan Tytus Misiak, zaś w skład Zarządu SBDiM weszły następujące osoby: Pani Stanisława Barska, Pan Eugeniusz Batko, Pan Marian Bryksy, Pan Kazimierz Kaczmarczyk, Pani Dorota Koźmińska, Pan Jacek Michalski, Pan Andrzej Rymarczyk, Pan Jerzy Maciej Wilkołek.

Wybrano również Główną Komisję Rewizyjną w składzie: Pan Jacek Banaś, Pan Jan Bulsza, Pan Tadeusz Sitarz, Pani Anna Snopkowska.
Funkcje w Zarządzie Głównym i w Głównej Komisji Rewizyjnej zostaną rozdzielone podczas pierwszych posiedzeń tych organów.