Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

Walne Zebranie Członków SBDiM

2014

Dnia 22 maja 2014 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej biurowca Fronton przy ulicy Kamiennej 21 w Krakowie, miało miejsce najważniejsze dla Stowarzyszenia wydarzenie roku, a więc Zwyczajne Walne Zebranie Członków SBDiM.

Zebranie poprowadził Prezes Zarządu SBDiM Tytus Misiak. Podczas Zebrania zostały zatwierdzone sprawozdania: Zarządu Głównego, finansowe oraz Głównej Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.

Walne Zebranie udzieliło absolutorium władzom Stowarzyszenia za ostatni rok sprawozdawczy oraz przyjęło wszystkie zaplanowane uchwały.