Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

2019

Dnia 6 czerwca 2019 roku (czwartek) o godzinie 17.15 w sali konferencyjnej biurowca Fronton przy ulicy Kamiennej 21 w Krakowie miało miejsce Zwyczajne Walne Zebranie Członków SBDiM.

Zebranie poprowadził Prezes Zarządu SBDiM Marek Bolek. Podczas Zebrania zostały zatwierdzone sprawozdania za 2018 rok: z działalności Zarządu Głównego, finansowe oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie udzieliło absolutorium władzom Stowarzyszenia za ostatni rok sprawozdawczy.