Nasza działalność

Walne Zebranie Członków SBDiM

Walne Zebranie Członków SBDiM

2010

W dniu 17 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań. W Zebraniu uczestniczyło 27 Członków Zwyczajnych oraz przedstawiciele 13 Firm Wspierających. Podczas Zebrania zostały przyjęte sprawozdania: finansowe, z działalności Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej. Zarząd Główny oraz Główna Komisja Rewizyjna otrzymały absolutorium.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków SBDiM na wniosek Zarządu Głównego przyznało Panu Janowi Bulszy Godność Członka Honorowego za wybitny wkład w rozwój idei głoszonych przez Stowarzyszenie.