Nasza działalność

Warsztaty Dewelopera

Helsinki

Helsinki były kolejnym, czternastym już miejscem w Europie, w którym odbywały się Warsztaty Dewelopera organizowane przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań. Stolica państwa położonego na dalekiej północy, gdzie latem można obserwować zjawisko białych nocy, a zimą dzień trwa trzy, cztery godziny, ma – wbrew pozorom – wiele wspólnego z polskimi dużymi miastami. Przede wszystkim, tak jak one, stoi na progu XXI wieku przed koniecznością udziału w dynamicznym postępie, jaki dokonuje się w świecie.

Uczestniczący w Warsztatach krakowscy architekci i deweloperzy mieli okazję przekonać się w Helsinkach, jak istotne znaczenie ma projekt transgranicznej drogi Via Carpatia. Finowie wiążą wielkie nadzieje z planami uruchomienia przeprawy drogowej, która połączy Helsinki z Tallinem, stolicą Estonii, skąd otworzy się przed nimi dostęp do serca Starego Kontynentu. Mówił o tym podczas spotkania w helsińskim magistracie Rikhard Manninen, szef planowania strategicznego miasta. – Punktem wyjścia jest przekonanie, że to właśnie duże miasta będą w przyszłości decydowały o rozwoju gospodarczym – podkreślał.

Helsinki są dynamicznie przekształcane. Ich szczególne położenie – nie mamy bowiem do czynienia z homogeniczną, jednolitą` powierzchnią, ale polimorficzną tkanką, którą tworzą półwyspy i wysepki – wymaga opracowania i realizacji wielu projektów o różnej skali.

Plany rozwoju zakładają rewitalizację starych dzielnic (portowych, a także poprzemysłowych) i tworzenie nowych. Jednym z najbardziej spektakularnych projektów jest budowa niemal od podstaw  Kalasatamy, gdzie dawniej znajdował się port rybny, do którego bezpośrednio nawiązuje nazwa  dzielnicy. Projekt został nakreślony z wielkim rozmachem. Założono, że rozmaite prywatne podmioty zainwestują w tym miejscu ok. 5 miliardów dolarów, budując obiekty mieszkaniowe oraz biurowe, a samo miasto – ok. 600 milionów. Kalasatama radykalnie wpłynie na panoramę Helsinek, powstanie w niej bowiem strefa wysokich budynków, z których najwyższy będzie miał wysokość 134 metrów. Do roku 2030 zbudowana zostanie duża dzielnica z nowymi obiektami biurowymi i mieszkaniowymi dla 25 tysięcy mieszkańców.

Podobnie dzieje się w innych rejonach miasta. Między innymi w oglądanej przez krakowian Lautaasari, jednej z najdroższych dzielnic stolicy Finlandii. Helsinki zostaną dogęszczone. Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie terenów znajdujących się wzdłuż autostrad prowadzących do Helsinek, które będą wykorzystane jako zwykłe ulice. Część ich powierzchni zostanie przekształcona w skwery i tereny o charakterze rekreacyjnym. Planom, które będę realizowane począwszy od roku 2020, sprzyja motoryzacyjna rewolucja i pojawianie się pojazdów elektrycznych, nie emitujących do środowiska zanieczyszczeń. Innymi elementami przyjętej strategii rozwoju jest tworzenie nowych dróg o charakterze obwodnicowym (obecny układ ma charakter promienisty) dla ułatwienia przemieszczania się pieszym i zmotoryzowanym. Helsinki dodatkowo stawiają na lekką kolej. Ma ona przejąć część zadań, jakie wypełnia komunikacja autobusowa i tramwajowa.

Budowniczowie domów z Krakowa mieli okazję uczestniczyć w wielu wartościowych spotkaniach z ludźmi decydującymi o rozwoju miasta i kształtującymi wizerunek fińskiej urbanistyki i architektury , m.in. z przedstawicielami wiodących biur architektonicznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Fińskich Architektów ATL i przewodniczącym tej organizacji arch. Kalle Euro. Duże wrażenie zrobiła prezentacja dorobku biura Lahdelma & Mahlamaki Oy, które uznawane jest za ikonę fińskiej zrównoważonej architektury, a swą renomę międzynarodową zawdzięcza między innymi zrealizowanemu w Warszawie, w roku 2014, projektowi Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Krakowianie mieli okazję przekonać się w Helsinkach, że Finowie wiodą dziś prym w technologii BIM (Building Information Modeling), czyli cyfrowego modelowania budynków. Technologia ta daje pełną wiedzę o obiekcie, zarówno historycznym, rewitalizowanym, jak i nowym – jego wydatkach energetycznych, stanie technicznym i wielu innych parametrach. Wykorzystana w sieci internetowej, do której trafiają dane na temat obiektów w mieście, umożliwia precyzyjną, w pełni obiektywną ocenę funkcjonowania poszczególnych fragmentów miasta,  jak i jego całości.

Program wizyt obejmował również spotkania w czołowych fińskich firmach. Oglądano między innymi przeszklenia produkowane przez firmę Lumon, sprawdzające się świetnie w warunkach surowego fińskiego klimatu jako powszechnie stosowany tam system zabudowy tarasów i balkonów. Duże wrażenie zrobiły opatentowane przez firmę Itula promiennikowe panele sufitowe chłodząco-grzejące ituGraf, które swoje unikatowe parametry zawdzięczają zastosowaniu wkładów z grafitu ekspandowanego. Relację z kilkudniowego pobytu w Helsinkach trudno zawrzeć w skondensowanej notce, stąd zachęcam Czytelników do śledzenia dalszych publikacji na stronach Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, ,,Dziennika Polskiego”, a także wrześniowego katalogu Giełdy Domów i Mieszkań.