Nasza działalność

Warsztaty Dewelopera

Barcelona

Kolejne już, po Londynie i Paryżu, Warsztaty Dewelopera w Barcelonie wzbogaciły członków SBDiM o doświadczenia hiszpańskich firm deweloperskich i ich stowarzyszeń w zakresie planowania przestrzennego, warunków prowadzenia inwestycji i ich finansowania oraz standardów i jakości budownictwa mieszkaniowego. Katalończykom możemy pozazdrościć rozplanowania miasta i szlaków komunikacyjnych wraz z wielokilometrowymi ścieżkami rowerowymi. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta, funkcjonujący na całym jego obszarze, zapewnia Barcelonie harmonijny rozwój. Miasto tworzyło i nadal tworzy nowe, atrakcyjne obszary przestrzeni miejskiej, takie jak m.in. miasteczko olimpijskie (Port Oplimpic), parki miejskie (Parc de Joan Miro), dzielnica uniwersytecka, dzielnica na terenie starego portu (Port Vell), wypełniające je architekturą o bardzo wysokiej jakości.