Nasza działalność

Konkurs o tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła

Edycja 2020

Najważniejszym celem dziewiątej edycji Konkursu jest ocena podmiotów realizujących inwestycje mieszkaniowe na terenie Krakowa i gmin ościennych, które zostały oddane do użytkowania w latach 2018 i 2019. Werdykt Konkursu został ogłoszony podczas uroczystej Gali Nagród, która odbyła się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w dniu 11 września 2020 roku. Oceny firm podjął się Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. Andrzeja Wyżykowskiego, w skład którego wchodzą: arch. Andrzej Rymarczyk – właściciel Pracowni Projektowania Architektonicznego, arch. Dorota Koźmińska – właścicielka DK-Development, Piotr Krochmal – Prezes Monitora Rynku Nieruchomości, red. Janusz Michalczak – dziennikarz Dziennika Polskiego i Tytus Misiak – wieloletni Prezes Zarządu i Członek Honorowy SBDiM.

TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU 2020 I NAGRODĘ SPECJALNĄ ZŁOTEGO SOKOŁA otrzymuje firma:

INTER-BUD DEVELOPER za:

 • rozmach inwestycyjny związany z przeobrażaniem dużych poprzemysłowych fragmentów miasta

 • filozofię firmy polegającą na sukcesywnej i konsekwentnej realizacji kolejnych, wyróżniających się w mieście inwestycji, świadczącą o stałym, niezwykle wysokim poziomie organizacyjnym firmy

 • różnorodną ofertę lokalizacji i typów inwestycji i ich dostosowanie do możliwości zróżnicowanego klienta, przy niezmiennie wysokim poziomie realizacji poszczególnych obiektów

 • otwartość inwestycji rozumianą jako niegrodzenie zrealizowanych zespołów mieszkaniowych

 • wyjątkową dbałość o tereny wspólnie użytkowane i ich wyposażenie w elementy małej architektury i zieleń

 • wysoki poziom materiałów informacyjnych i promocyjnych przygotowanych dla klientów w atrakcyjnej formie (filmowe wizualizacje pozwalające na wirtualny spacer po wybranym lokalu)

TYTUŁ KRAKOWSKIEGO DEWELOPERA ROKU 2020 I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA otrzymują firmy:

ARKADA INWESTYCJE za:

 • konsekwentne utrzymywanie wysokiej jakości realizowanych inwestycji

 • nadanie funkcji miasta na zdegradowanych przestrzennie i funkcjonalnie terenach poprzemysłowych oraz udaną realizację fragmentu tkanki miejskiej poprzez budowę nowej pierzei ulicy

 • interesujące rozwiązanie długiej elewacji budynku, wykorzystujące zróżnicowanie materiałowe i kolorystyczne oraz tektoniczny podział elewacji

 • dobór atrakcyjnych materiałów elewacyjnych (granit) i niezwykłą staranność w ich zastosowaniu

 • dbałość o komfort mieszkańców w trudnym kontekście intensywnej zabudowy miejskiej (dodatkowe windy, wyposażenie przestrzeni ulicy w elementy małej architektury, stanowiska rowerowe)

 • aranżowanie więzi społecznej, m.in. poprzez zagospodarowanie poziomu „zielonego dachu” dla różnych aktywności mieszkańców (wyposażenie kina letniego)

BRYKSY za:

 • dynamiczny rozwój rodzinnej firmy deweloperskiej i jej filozofię wpisaną w hasło „Dobrze zaprojektowana przyszłość”

 • podjęcie decyzji o realizacji budowy zespołu mieszkaniowo-biurowego w trudnej lokalizacji, przy głównej arterii wyjazdowej z miasta, tworzącej nową tkankę miasta na jego peryferyjnych obszarach

 • maksymalne wykorzystanie walorów lokalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do terenów rekreacyjnych przylegających do zalewu Bagry oraz dobrej dostępności do komunikacji zbiorowej

 • stworzenie przyjaznych warunków życia dla mieszkańców poprzez wprowadzenie licznych usług usytuowanych w dolnych kondygnacjach budynków oraz poprzez wprowadzenie atrakcyjnej, wewnątrzblokowej zieleni rekreacyjnej i usytuowanie pasieki na zielonych tarasach budynku biurowego

 • atrakcyjną wizualnie architekturę budynków, wpisującą się we współczesne trendy stylistyczne (duże przeszklenia, loggie balkonowe)

 • wyjątkowo ciekawy sposób prezentacji projektowanego zespołu przy wykorzystaniu filmu z drona

DOM-BUD M. SZAFLARSKI za:

 • wieloletnie budowanie marki firmy, posiadającej w swojej aktualnej ofercie szeroką gamę mieszkań zarówno pod względem lokalizacji, jak i ceny oraz konsekwentne podnoszenie standardu i jakości realizowanych inwestycji

 • realizację atrakcyjnego pod względem architektonicznym zespołu mieszkaniowego, dobrze wpisanego w kontekst miejsca

 • udaną inwestycję realizowaną w dużej skali, w dobrym standardzie, zgodnie z finansowymi i funkcjonalnymi oczekiwaniami rynku (dostępność cenowa)

 • zrealizowanie części wspólnych budynków w wysokim standardzie estetycznym, dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych wizualnie i dobrych jakościowo materiałów wykończeniowych

 • zastosowanie elementów proekologicznych, wykorzystujących technologie przyjazne środowisku − antysmogowa zieleń na płaszczyznach pionowych

 • atrakcyjnie rozwiązane układy funkcjonalne mieszkań

NAGRODĘ PREZESA SBDIM otrzymuje firma:

APARTAMENTY KLIMATY za:

 • nowatorskie dążenie do stworzenia luksusowej inwestycji, adresowanej do klientów o bardzo wysokich wymaganiach

 • atrakcyjne rozwiązanie małego zespołu apartamentowego, zrealizowanego w terenie przylegającym do miejskiego kompleksu leśnego, wykorzystujące w sposób maksymalny walory lokalizacji

 • realizację budynków w designerskim wykończeniu przestrzeni wspólnych, przy zastosowaniu materiałów o bardzo wysokiej jakości

 • zastosowanie nowatorskich w budownictwie wielorodzinnym urządzeń instalacyjnych przyjaznych środowisku, opartych na technologiach proekologicznych i energooszczędnych (użycie pomp cieplnych z systemem pasywnego chłodzenia)

 • wysoką estetykę zagospodarowania przestrzeni między budynkami (mała architektura dedykowana zieleni, mury oporowe, skarpy)

 • wysoki standard budowy (podwójne ściany pomiędzy lokalami o wysokiej izolacyjności akustycznej, trzymetrowa wysokość pomieszczeń, ślusarka aluminiowa o wysokiej izolacyjności termicznej, „zielone dachy” dostępne z mieszkań na ostatnich kondygnacjach)

WYRÓŻNIENIE I STOPNIA otrzymują firmy:

DASTA INVEST za:

 • zindywidualizowane traktowanie każdej inwestycji, wyrażające się wysoką jakością projektów (architektura, aranżacja i wykończenie)

 • realizację niedużej w skali plomby miejskiej, umiejętnie wpisanej w zastany kontekst urbanistyczny, podnoszący standard i ład przestrzenny śródmiejskiej ulicy

 • bardzo dobre rozwiązanie funkcjonalne programu użytkowego (biura w parterze, niezależne wejście do budynku i winda samochodowa dostępna bezpośrednio z ulicy)

 • realizację budynku przy zastosowaniu rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych o wysokim standardzie

 • wyjątkową staranność w doborze materiałów wykończeniowych oraz wysoki poziom aranżacji przestrzeni wspólnych

 • przyjazne i partnerskie podejście firmy do indywidualnych oczekiwań klienta

SEMACO GROUP za:

 • dostarczanie na rynek dobrej jakości mieszkań dostępnych cenowo

 • interesującą realizację wysokiego budynku mieszkalnego w trudnej przestrzennie lokalizacji

 • zróżnicowane rozwiązanie funkcjonalne poziomu parteru budynku – wejścia główne i usługi oraz rowerownia przykryta dachem w formie zielonej skarpy, podbudowującej pierwszy poziom kondygnacji mieszkalnej od strony terenów zielonych

 • realizację trzypoziomowego garażu podziemnego, w którym zastosowano szerokie spektrum stanowisk parkingowych, wykonanych przy użyciu rozmaitych urządzeń technicznych (podnośniki, suwnice, windy)

 • nowoczesną architekturę kształtowaną przy pomocy atrakcyjnych form (duże przeszklenia, loggie) i wzbogaconej funkcji (zróżnicowana struktura mieszkań, komórki lokatorskie na piętrach i w poziomie garaży)

VERONA BUILDING za:

 • dostrzeżenie potencjału różnych rynków w Polsce

 • interesującą realizację budynku mieszkalnego, dobrze wpisanego w eksponowaną lokalizację Bulwaru Wiślanego, z bardzo dobrym wykorzystaniem walorów widokowych otwarcia na dolinę Wisły

 • atrakcyjne wykończenie powierzchni wspólnych (przeszklony hall wejściowy z designerskimi elementami oświetlenia, z wiszącą ażurową klatką schodową, z korytarzami o zmiennej szerokości i nieregularnym przebiegu)

 • zróżnicowanie optyczne długiej elewacji budynku od strony Wisły poprzez zastosowanie różnych materiałów wykończeniowych oraz realizację atrakcyjnego w formie architektonicznej dojścia do budynku od strony Rynku Dębnickiego

 • za odważaną, trudną technicznie budowę trzypoziomowego garażu podziemnego, sięgającego poniżej dna Wisły

WYRÓŻNIENIE II STOPNIA otrzymują firmy:

EXCON za:

 • udany debiut deweloperski firmy budowlanej i wybór drogi realizowania przyjaznych, dogodnych do zamieszkania obiektów wielorodzinnych, atrakcyjnych cenowo, w dobrej jakości i wykończeniu

 • udaną realizację małego zespołu budynków mieszkalnych w bardzo dobrze wybranej lokalizacji, w pobliżu usług, w zasięgu komunikacji zbiorowej i w sąsiedztwie otwartych leśnych terenów zielonych

 • umiejętne wykorzystanie walorów zróżnicowanego wysokościowo terenu

 • stworzenie dobrego w skali urbanistycznej wnętrza, stanowiącego przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców, wypełnionego starannie zagospodarowaną zielenią

 • zainicjowanie interesującej zasady dofinansowania mieszkań na parterze, w formie bonów na zagospodarowanie ogródków o bardzo wysokim poziomie estetycznym

GEO, MIESZKANIE I DOM za:

 • realizowanie ambitnych projektów mieszkaniowych w wymagającej przestrzeni parkowej i poprzemysłowej, a także rozmach inwestycyjny na przestrzeni ponad 30 lat działalności

 • umiejętne wpisanie kameralnego budynku w wyjątkowe sąsiedztwo Młynówki Królewskiej, gwarantujące mieszkańcom komfort zielonego i rekreacyjnego otoczenia

 • interesujące rozwiązania układów funkcjonalnych mieszkań

 • realizację obiektu uwzględniającego już obecnie normy emisji, które będą wymagane od 2021 roku

 • udaną próbę designerskiego wykończenia budynku i przestrzeni wspólnych, z zastosowaniem atrakcyjnych rozwiązań wizualnych

SM WSPÓLNOTA-INWEST za:

 • przemyślaną, atrakcyjną cenowo ofertę mieszkaniową, obejmującą zarówno duże budynki wielorodzinne, pojedyncze obiekty mieszkalne, jak i w przypadku zgłoszonego osiedla − kameralne zespoły mieszkaniowe

 • odważne podejście do realizacji zespołu w trudnej, zdegradowanej przestrzennie i urbanistycznie okolicy Góry Borkowskiej

 • realizację małego zespołu mieszkaniowego opartego o zasadę tworzenia kwartału miejskiego, o kameralnej skali wnętrza urbanistycznego, ze starannie zaaranżowaną przestrzenią społeczną

 • wykorzystanie walorów widokowych i atutów miejsca pod względem dostępności do środków komunikacji

 • różnorodność oferty garażowej (indywidualne garaże w poziomie parteru i otwarte stanowiska parkingowe na poziomie -1)

Patron honorowy

Sponsor Główny

Sponsorzy

Patroni Medialni


LISTA FIRM I INWESTYCJI ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU:

APARTAMENTY KLIMATY – taką nazwę nosi także spółka celowa, która zajęła się realizacją inwestycji przy ul. ks. Wojciecha Karabuły. Za tym wymagającym przedsięwzięciem kryją się działania dwóch inwestorów – znanego w Małopolsce przedsiębiorcy Edmunda Lesia, mającego w swoim dorobku budowę dużych zespołów mieszkaniowych, a także Marcina Osikowskiego, który w swojej karierze zawodowej ma rozdziały aktywności biznesowej poza granicami Polski. Firma stawia sobie za cel stosowanie nowatorskich rozwiązań technicznych. Apartamenty Klimaty nie są ich ostatnim słowem, Spółka planuje bowiem budowę kolejnych luksusowych zespołów apartamentowych, m.in. na Woli Justowskiej.


Zespół budynków mieszkalnych Apartamenty Klimaty przy ul. ks. Wojciecha Karabuły 12, 14, 16


Inwestycja wykorzystuje walory miejsca, przede wszystkim sąsiedztwo zielonych terenów o bardzo atrakcyjnej rzeźbie. Dzięki usytuowaniu na skraju zabudowy jednorodzinnej i zbocza górującego nad pobliskim lasem, jest enklawą spokoju. Kompleks tworzą trzy budynki, których charakterystyczną cechą są stopniowane elewacje, dające wrażenie lekkości oraz wyjątkowo duże przeszklenia. Apartamenty Klimaty są jednym z pierwszych w Polsce osiedli, które wykorzystują pompy ciepła do wyłącznego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej, co pozwala radykalnie zmniejszyć koszty eksploatacji. W budynkach o trzymetrowych wysokościach kondygnacji zastosowano system wentylacji mechanicznej powietrza z odzyskiem ciepła – czyli tzw. system rekuperacji. Zamiast klasycznych grzejników wykorzystano energooszczędne, sufitowe maty kapilarne, tworzące system promiennikowego ogrzewania i chłodzenia. Nawadnianie roślin na tarasach zapewnia system zbierania wody opadowej.

 • 32 apartamenty
 • 3 podziemne hale garażowe
 • 65 stanowisk parkingowych
 • 3 szybkobieżne windy
 • 6 wind prywatnych
 • 6 zielonych ogrodów na dachach

Projekt: ID BIURO PROJEKTÓW

Wykonawca: PBHT EDMUND LEŚ


Firma ARKADA INWESTYCJE jest obecna na krakowskim rynku deweloperskim od 13 lat. Dała się poznać z realizacji przemyślanych projektów mieszkaniowych w atrakcyjnych śródmiejskich lokalizacjach. Przeważają wśród nich pojedyncze obiekty mieszkalne lub niewielkie zespoły mieszkaniowe. Przykładem działania firmy Arkada Inwestycje mogą być takie obiekty jak budynek Piano przy ul. Ludwinowskiej, w którym siedzibę ma TVN, czy kameralna Willa przy Grottgera. Firma od lat stawia na jakość projektów łączących funkcjonalność, nowoczesne rozwiązania architektoniczne, estetykę i racjonalność ekonomiczną, zapewniając finalny produkt w rozsądnej cenie. Stara się też być dobrym partnerem dla nabywców mieszkań.


Budynek mieszkalno-usługowy Zabłocie Concept House przy ul. Ślusarskiej 6


Obiekt ten odróżnia się od pozostałych inwestycji Grupy Arkady skalą. Jest to duży budynek mieszkalno-usługowy wkomponowany w nową architekturę Zabłocia, uzupełniający powstałą w ostatnich latach zabudowę. Wizytówką tego obiektu jest zróżnicowana zarówno pod względem kolorystycznym, jak i materiałowym elewacja, tworząca efekt kilku kamienic. Od strony ulicy Zabłocie mamy część z dużymi loggiami i przeszkleniami. W głębi, już od ulicy Ślusarskiej, widać niewielkie balkony. Urozmaiceniem elewacji wykonanej z naturalnego kamienia są nietypowe wcięcia, które tworząc wyjątkową, przestrzenną formę, dają na niej dodatkowy efekt światłocienia. W budynku znajdują się lokale użytkowe – niewielki market i restauracja kuchni włoskiej, a na dachu dostępny dla mieszkańców zielony taras z letnim kinem.

 • 156 mieszkań
 • 1 podziemny garaż
 • 124 stanowisk parkingowe
 • 2 sklepy spożywcze
 • 1 kino letnie
 • 1 zielony dach widokowy


Projekt: BLOK ARCHITEKCI

Wykonawca: GRIMBUDBRYKSY jest firmą rodzinną z blisko 40-letnim doświadczeniem, specjalizującą się w nietuzinkowych inwestycjach deweloperskich. W 2016 roku została uhonorowana tytułem Krakowskiego Dewelopera Roku i statuetką Złotego Sokoła za inwestycję Małe Błonia przy ul. Przybyszewskiego 68, a w roku 2018 za Graffit House przy ul. Rogozińskiego 6. Realizacje firm są dziś wzorem wysokiej jakości budowania. Wizytówkę firmy stanowią funkcjonalne układy mieszkań, ciekawe rozwiązania architektoniczne oraz przemyślane zagospodarowania terenu uzupełnione bogatą kompozycją zieleni ze strefami rekreacji i wypoczynku. Najnowsze inwestycje firmy Bryksy w Krakowie to kompleks Saska Blu przy ul. Saskiej i Domosfera przy ul. Bohomolca. Wyróżnikiem firmy są zawsze interesujące kampanie reklamowe.

Zespół budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Lipskiej 4- 6- 8

Kompleks ten ma bardzo ciekawą lokalizację i przy okazji również ekspozycję, sąsiaduje bowiem z nowym węzłem ulic Lipska oraz Saska. Doskonała komunikacja, ścieżka rowerowa do centrum oraz bliskość Zalewu Bagry to kolejne atuty tej lokalizacji. Kompleks budynków Lipska 4-6-8 charakteryzuje się zapamiętywalną, trójdzielną bryłą, nowoczesną frontową fasadą, nadającą dynamiczny, miejski charakter, jak również funkcjonalnością i zróżnicowaniem elewacji części mieszkalnej. Są to obiekty niewysokie, dobrze dostosowane do charakteru dzielnicy, w której dominuje zabudowa jednorodzinna. Użytkowe części budynków z lokalami handlowymi i biurami są wysunięte w kierunku ulicy, a części mieszkalne cofnięte. Identyfikacja kolorystyczna wejść do budynków, a także klatek schodowych ułatwia mieszkańcom komunikację.

 • 160 mieszkań
 • 29 lokali użytkowych
 • 1 garaż podziemny
 • 245 miejsc postojowych
 • 2 stanowiska do ładowania aut elektrycznych
 • 73 stojaki na rowery
 • 2 place zabaw dla dzieci
 • 1 żłobek i przedszkole

Projekt: UCEES

Wykonawca: BUDIMEX


DASTA INVEST rozpoczęła swą działalność na krakowskim rynku nieruchomości w 2003 roku. Firma skupia się na realizacji prestiżowych inwestycji mieszkaniowych, kładąc nacisk na wysoką jakość i profesjonalizm świadczonych usług. Z powodzeniem wykorzystuje doświadczenia udziałowców z zakresu inwestowania w nieruchomości, prowadzenia firm o charakterze handlowym i produkcyjnym oraz realizacji inwestycji budowlanych. Potwierdzeniem skuteczności działania są tytuły: Gazeli Biznesu w roku 2011 dla  najdynamiczniej rozwijającej się firmy swego sektora, a także Krakowskiego Dewelopera Roku i nagroda Złotego Sokoła 2016, którym została uhonorowana za kompleks mieszkaniowy Apartamenty Park Lotników. Obecnie realizuje kolejny etap kompleksu mieszkaniowego Dąbska Street.

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Lubelskiej 10


Lubelska 10 to wymagający adres w centrum miasta, odległy od niego o około 1,5 kilometra. Zbudowany tu obiekt jest kameralną kamienicą o nowoczesnej bryle, z dużymi przeszkleniami. Na parterze budynku usytuowane są lokale użytkowe, a także wjazd do windy samochodowej obsługującej podziemny parking. Uwagę zwraca jakość detali tego budynku – stolarki, posadzek, kamiennej elewacji, a także udana aranżacja wnętrz. Znajdujące się w tym niewielkim 5-kondygnacyjnym budynku mieszkania mają powierzchnię od 33 do 66 mkw. Na najwyższej kondygnacji zaprojektowano duże, komfortowe mieszkanie o pow. 100 mkw. z przestronnym tarasem na całą szerokość elewacji. Komunikację między piętrami zapewnia cichobieżna winda. W kondygnacji podziemnej znajduje się wielostanowiskowy garaż oraz komórki lokatorskie.

 • 16 lokali mieszkalnych
 • 15 miejsc postojowych
 • 2 lokale użytkowe
 • 1 cichobieżna winda
 • 1 winda do transportu aut
 • 1 zielone patio

Projekt: ANNA WARDAK

Wykonawca: BUDOMAX


Firma DOM-BUD M. SZAFLARSKI jest wiodącym na rynku krakowskim przedsiębiorstwem budowlanym i jednocześnie dużą firmą deweloperską z bardzo znaczącym dorobkiem. Zorganizowana według sprawdzonych standardów, odniosła na przestrzeni ponad 29 lat spektakularny sukces, zaznaczając swą obecność w stolicy Małopolski ponad 5 tysiącami oddanych mieszkań oraz domów, w których żyje dziś ok. 13,5 tysiąca mieszkańców miasta. Zakres działalności Spółki obejmuje także zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, kompleksową realizację robót budowlanych na zlecenie prywatnych inwestorów i spółdzielni mieszkaniowych oraz prowadzenie specjalistycznych prac w obiektach zabytkowych. A za tym wszystkim stoi wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska i zarządzająca oraz ponad 250-osobowy zespół pracowników z wieloletnim doświadczeniem.


Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.  Bartosza Głowackiego 30


Obiekt ten należy do zespołu trzech pięciopiętrowych budynków wielorodzinnych, który powstaje w sercu Bronowic Małych. Nowoczesny charakter kompleksu akcentuje modernistyczna architektura z podkreśloną artykulacją poziomą i przestronnymi balkonami i loggiami. Cechą szczególną jest użycie bloczków łupanych imitujących kamień naturalny o zróżnicowanej fakturze i barwie, widocznych zarówno na elewacjach części wspólnych, jak i posadzkach, które ujawniają swą urodę w kameralnym, wieczornym oświetleniu. Komunikację pomiędzy budynkami zapewniają odpowiednio doświetlone pasaże wytyczone w środkowej części i połączone alejką w zielonych dziedzińcach. Łatwą identyfikację poszczególnych budynków zapewniają podświetlane szyldy, a na piętrach zwracają uwagę grafiki z charakterystycznymi dla Krakowa symbolami. Wyróżnikiem ekologicznym inwestycji jest zastosowana antysmogowa zieleń.

 • 66 mieszkań
 • 2 cichobieżne windy
 • 1 garaż podziemny
 • 63 zamykane boksy garażowe
 • 1 plac zabaw

Projekt: ARCHITEKCI MIKOŁAJSKI & WIESE
Wykonawca: DOM-BUD M. SZAFLARSKI


Excon należy do Grupy powiązanych ze sobą kapitałowo i osobowo spółek zajmujących się inwestycjami mieszkaniowymi od 1999 roku. Jej doświadczenie deweloperskie oparte jest na zrealizowanych w ramach Grupy przedsięwzięciach w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji dla rozmaitych inwestorów, w tym obiektach wykonanych na potrzeby własnej Grupy. Doświadczenie i rzetelność, udokumentowane referencjami wydanymi przez klientów Grupy, to lista ponad 77 inwestycji budowlanych. Zadania Generalnego Wykonawcy w ramach Grupy pełni spółka Expres-Konkurent, członek Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań i Małopolskiego Związku Pracodawców. Działalność Grupy została uhonorowana licznymi nagrodami i wyróżnieniami.Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lubostroń 15A


Lubostroń Park to zespół dwóch czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w południowej części osiedla Ruczaj, w bezpośrednim sąsiedztwie zielonych terenów, w tym Parku Ruczaj-Lubostroń. Dogodne położenie gwarantuje również bliskość Kampusu UJ, centrum biurowego DOT Office oraz pętli tramwajowej. Inwestycja usytuowana jest na wspólnym podziemnym garażu. W budynkach znajdują się mieszkania jedno-, dwu-, trzy- oraz czteropokojowe o zróżnicowanych metrażach. Każde mieszkanie posiada balkon, a mieszkania położone na parterze ogródek lokatorski. Lubostroń Park ma wzorcowo urządzone zielone otoczenie budynków – ogólnodostępny dziedziniec, a mieszkańcy parteru w ramach pionierskich rozwiązań otrzymali od dewelopera specjalne bony na aranżację ogródków. 

 • 112 mieszkań
 • 1 garaż podziemny
 • 118 miejsc parkingowych
 • 17 miejsc postojowych zewnętrznych
 • 42 komórki lokatorskie
 • 3 cichobieżne widny
 • 28 ogródków lokatorskich

Projekt: M.A.T. MATEUSZ TARANCZEWSKI
Wykonawca: EXPRES-KONKURENT


GEO GRUPA DEWELOPERSKA to obecnie kilkanaście spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie wiodących polskich miast – Krakowa, Wrocławia oraz Katowic. Początki Grupy sięgają 1988 roku, kiedy to w Krakowie powstawały pierwsze prywatne firmy działające na rynku budownictwa mieszkaniowego. Geo Grupa Deweloperska ma w swym dorobku ponad 80 inwestycji i około 4500 wybudowanych mieszkań. Głównym celem inwestora jest realizacja kolejnych, coraz bardziej interesujących inwestycji przeznaczonych dla szerokiego kręgu odbiorców. Jednym z największych przedsięwzięć Grupy w ostatnim czasie była budowa szpitala specjalistycznego w Katowicach.


Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mazowieckiej 72


Ten wielorodzinny budynek wyróżnia się nowoczesną architekturą o prostej, czystej formie, urozmaiconej ażurowymi, betonowymi elementami elewacji. Obiekt znajduje się w samym sercu Krakowa, w bezpośrednim sąsiedztwie kluczowych ulic, ale jednocześnie jest otoczony dużymi zielonymi i rekreacyjnymi terenami Młynówki Królewskiej, gwarantującymi mieszkańcom prawdziwą oazę spokoju. Mazowiecka 72 to kameralny, czteropiętrowy budynek z jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowymi mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, od około 31 mkw. do nieco ponad 122 mkw., z  wykończonymi loggiami, tarasami i przydomowymi ogródkami. W kondygnacji podziemnej znajduje się przestronny garaż z miejscami postojowymi i schowkami. Inwestor zadbał o unikatowe elementy oświetlenia klatek schodowych. Budynek uwzględnia już obecnie normy emisji, które mają być wymagane od 2021 roku. Teren obiektu jest monitorowany i ogrodzony.

 • 70 mieszkań
 • 1 garaż podziemny
 • 63 miejsca postojowe
 • 18 komórek lokatorskich
 • 46 schowków w garażu
 • 18 przydomowych ogródków
 • 1 ogólnodostępny teren rekreacyjny


Projekt: UCEES
Wykonawca: INŻYNIERIA ZBIGNIEW WITKOWSKI


Osiedle domów jednorodzinnych Nove Skotniki przy ul. Dobrowolskiego

Kompleks domów jednorodzinnych Nove Skotniki zlokalizowany jest w spokojnej, podmiejskiej okolicy, na terenie o powierzchni ok. 1,8 hektara. Budynki w zabudowie bliźniaczej oraz wolnostojące wyróżnia nowoczesna, lekka forma architektoniczna. Ich cechą charakterystyczną są dwuspadowe dachy, szklane balustrady, duże przeszklenia okien i tarasy, a także wyeksponowane garaże.  Sporą część działki przeznaczono na ogólnodostępny plac zabaw da dzieci, siłownię na wolnym powietrzu, a także na miejsce do wypoczynku z pergolą. Całość jest obsadzona atrakcyjnymi krzewami i skalniakami. Zagwarantowane kompleksowe zarządzanie osiedlem, obejmujące m.in. wszelkie prace eksploatacyjne (odśnieżanie, konserwacja zieleni, dbanie o części wspólne), zapewnia mieszkańcom komfort i wygodę.

 • 30 domów jednorodzinnych z garażem i zewnętrznymi miejscami postojowymi
 • 1 plac zabaw
 • 1 siłownia na wolnym powietrzu
 • 1 pergola z ławkami

Projekt: ARCHI-VISION

Wykonanie: INTER-BUD

Budynek mieszkalny wielorodzinny M House przy ul. Meiera 16c

M House znajduje się na terenie Górki Narodowej w okolicach Alei 29 Listopada, dziś jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się krakowskich lokalizacji. Obiekt ma 11 kondygnacji naziemnych wraz z parterem oraz 1 kondygnację podziemną. Znajdujące się w nim lokale mieszkalne mają zróżnicowane powierzchnie od 28 do 75 mkw. Znacząca część mieszkań, gdyż blisko połowa, została zakupiona z rządową dopłatą w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Budynek ma przestronne i nowocześnie wykończone części wspólne – hol wejściowy, przeszkloną klatkę schodową, a także  starannie zagospodarowane tereny zielone wokół budynku. Część mieszkań na parterze posiada przynależne ogródki. Pod budynkiem znajduje się garaż wielostanowiskowy z wydzielonymi miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi, do którego zjeżdża cichobieżna winda.

 • 156 mieszkań
 • 2 lokale użytkowe
 • 1 garaż podziemny
 • 54 stanowiska parkingowe w garażu podziemnym
 • 33 komórki lokatorskie
 • 1 plac zabaw dla dzieci

Projekt: PRACOWNIA PROJEKTOWA INTER-BUD
Wykonawca: INTER-BUD

Budynek mieszkalny oraz mieszkalno-usługowy na osiedlu Grzegórzki Park przy ul. Francesco Nullo 32 i 34 Grzegórzki Park to dziś jedna z najbardziej rozpoznawalnych inwestycji mieszkaniowych. Docelowo kompleks ten tworzyć będzie 8 dużych budynków, bardzo oryginalnych pod względem architektonicznym, o zaokrąglonych, łukowatych biało-brązowych elewacjach z rozległymi balkonami i tarasami. Zieleń, której nie brakuje w całym osiedlu, najmocniej widoczna jest w wewnętrznych kaskadowych dziedzińcach budynków, która pokrywa stropodachy znajdujących się na parterze garaży. Aranżację zieleni wzbogaca ciekawa mała architektura oraz pergole. Oceniane obiekty mają na parterze między innymi przedszkole. Tak jak w pozostałych budynkach wielorodzinnych uwagę zwraca w nich jakość wykończenia wnętrz, użytej stolarki, kamiennych posadzek.

Budynek 32:

 • 109 mieszkań
 • 139 stanowisk
 • 51 komórek
 • 3 wózkownie na poziomie garażu

Budynek 34:

 • 117 mieszkań
 • 138 stanowisk

Projekt: S&W VISION

Wykonawca: INTER-BUD


SEMACO INVEST GROUP jest firmą deweloperską bardzo dobrze zadomowioną na krakowskim rynku mieszkaniowym. Działa na nim od 20 lat. Koncentruje się przede wszystkim na budownictwie wielorodzinnym. Zgodnie z przyjętą dewizą buduje atrakcyjne i funkcjonalne obiekty, które stają się przyjaznym miejscem do życia. Inwestycje Semaco Invest Group charakteryzuje wysoka jakość wykonania budynków oraz przemyślane układy znajdujących się w nich mieszkań. W dorobku firmy znajdują się znane w Krakowie zespoły mieszkaniowe – m. in. Nowe Dąbie, Bajeczne Dąbie, Saska 5-7-9. Najnowszą inwestycją tej firmy jest Mogilska Tower 2 – będąca bardzo ciekawym architektonicznym dopełnieniem Mogilskiej Tower.Budynek mieszkalny, wielorodzinny Mogilska Tower przy ul. Łaszkiewicza 4


Mogilska Tower wyróżnia się atrakcyjną, nowoczesną architekturą, której cechą szczególną są uprzestrzennione elewacje z wyraźnie zaznaczonymi liniami podziału, logiami i balkonami dla każdego ze znajdujących się w nim mieszkań. To obiekt o sporych gabarytach, 15-kondygnacyjny, nawiązujący wysokością do sąsiednich budynków. Wyróżnia się między innymi przestronnym holem i trzema windami obsługującymi mieszkańców. Cechą charakterystyczną inwestycji jest zielony, pokryty trawą nasyp zlokalizowany od strony wschodniej, który schodzi w kierunku znajdującego się przed budynkiem placu zabaw. Pod jego betonową konstrukcją mieści się rozległa przestrzeń wykorzystana na parking rowerowy. Budynek posiada na trzech podziemnych kondygnacjach garaż, w którym utworzono stanowiska parkingowe przy zastosowaniu różnych urządzeń technicznych, takich jak windy, podnośniki, czy suwnice.

 • 179 lokali mieszkalnych
 • 3 lokale użytkowe
 • 3 cichobieżne, szybkie windy
 • 274 miejsca parkingowe
 • 1 ogromna rowerownia
 • 1 plac zabaw
 • 1 przedszkole

Projekt: B2 STUDIO
Wykonawca: PHT EDMUND LEŚ


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTA-INWEST działa na krakowskim rynku od 2000 roku, zajmując się przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji oraz zarządzaniem nieruchomościami. Sprawdzony od lat zespół ludzi tu zatrudnionych gwarantuje dobrą obsługę inwestycji oraz klientów. Na przestrzeni minionych 20 lat Spółdzielnia zbudowała ponad 1000 mieszkań. W swym dorobku ma duże zespoły budynków wielorodzinnych – między innymi Enklawę Prądnika oraz Enklawę Łagiewnicką. Najnowszą inwestycją jest kameralny budynek wielorodzinny przy ulicy Gdańskiej 12. SM Wspólnota-Inwest od wielu lat współpracuje z firmą RE-Bau, która jest Generalnym Wykonawcą większości zrealizowanych inwestycji.


Zespół mieszkalny wielorodzinny Apartamenty Borek przy ul. Armii Kraków 22


Kameralne osiedle o nazwie Apartamenty Borek, położone na zboczu tzw. Góry Borkowskiej, tworzy sześć trzypiętrowych segmentów z mieszkaniami o powierzchni od około 28 do 83 mkw., znajdujących się w trzech kameralnych budynkach. Wszystkie obiekty zostały dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Mimo niewielkiej wysokości, w każdym z segmentów mieszkalnych znajduje się cichobieżna winda zapewniające komunikację z garażami. Każde z mieszkań ma komórkę lokatorską usytuowaną w podziemiu segmentu. Do największych lokali położonych na drugim i trzecim piętrze doprowadzono wejście pod instalację klimatyzacji. Na terenie osiedla, w jego centralnym miejscu, tworzącym kameralne wnętrze urbanistyczne, powstał w otoczeniu pięknej zieleni plac zabaw dla dzieci. Na osiedlu uruchomiono również market spożywczy.

 • 66 mieszkań
 • 1 garaż podziemny wielostanowiskowy
 • 1 plac zabaw
 • 66 komórek lokatorskich
 • 1 market spożywczy 

Projekt: ADAM KULCZYCKI
Wykonawca: RE-BAU


VERONA BUILDING jest włoską firmą, bardzo dobrze zadomowioną na krakowskim rynku. W swoim polskim portfolio ma również ciekawe inwestycje we Wrocławiu. Do tej pory zbudowała ponad 1600 lokali mieszkalnych. Właściciele firmy bazują na swym ponad 15-letnim doświadczeniu  deweloperskim zdobytym w obu krajach, którego świadectwem są projekty o łącznej wartości prawie miliarda euro. Firma stara się łączyć to, co najlepsze w Polsce oraz we Włoszech w zakresie stylu i designu, doboru materiałów i technik budowlanych. Verona Building dwukrotnie zdobyła tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła – w roku 2006 za budynek apartamentowy przy ul. Bronowickiej 19 i w 2010 za Tarasy Verony przy ul. Kołowej.  Budynek mieszkalny wielorodzinny Riva Verona przy ul. Madalińskiego 11aBudynek Riva Verona znajduje się w jednym z najładniejszych miejsc w Krakowie, zlokalizowany jest bowiem w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwarów Wiślanych na terenie tzw. Starych Dębnik. Jest to obiekt z czterema kondygnacjami naziemnymi i trzema podziemnymi, w których znajdują się miejsca parkingowe. Z okien mieszkań o powierzchni od 42 m2 do 92 m2 rozpościera się piękny widok m.in. na Wisłę, Wawel oraz klasztor ss. Norbertanek. Długa elewacja tego budynku, uzupełniającego istniejącą zabudowę, została podzielona na różniące się wykończeniem części, tworząc wrażenie odrębnych kamienic. Budynek wyróżnia się pięknym trzykondygnacyjnym przeszklonym holem wejściowym z bezpośrednim wyjściem na  Bulwary Wiślane. Jedną z atrakcji tego budynku jest duży taras znajdujący się na dachu, dostępny z kilku mieszkań położonych na najwyższej kondygnacji.

 • 91 apartamentów
 • 1 trzykondygnacyjny garaż podziemny
 • 78 komórek lokatorskich
 • 1 duży hol z całodobową recepcją
 • 2 cichobieżne windy
 • 1 duży taras na dachu budynku


Projekt: ROBERT MICHNIEWSKI BIURO PROJEKTOWE MATIK
Współautor koncepcji: TASCA STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI, F. SCALIARINI, C. TARTARI
Wykonawca: EIFFAGE POLSKA SERWIS