Nasza działalność

Konkurs o tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła

Edycja 2006
sokół

W dniu 23 czerwca 2006 r., podczas uroczystej Gali w Sali Rady Miasta Krakowa zostały ogłoszone wyniki Konkursu i wręczone statuetki „Złotego Sokoła” oraz wyróżnienia. Nagrody i wyróżnienia wręczał Prezydent Miasta Krakowa, Pan profesor Jacek Majchrowski i Przewodniczący Sądu konkursowego profesor Andrzej Wyżykowski.

TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU 2006 I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA OTRZYMAŁY FIRMY:

VERONA BUILDING za:

 • wysoką jakość realizacji inwestycji i bardzo wysoki standard wykończenia „pod klucz” przy zachowaniu dobrej ceny

 • przenoszenie dobrych wzorców europejskich na grunt krakowski

 • dobre wpisanie inwestycji w kontekst miejsca

 • wysoką jakość przestrzeni wspólnych

 • bardzo dobry układ funkcjonalny mieszkań

 • nową jakość w zakresie obsługi klienta – w tym: dobrze skonstruowaną i jednoznaczną umowę przedwstępną, kształtowanie przestrzeni według indywidualnych upodobań klienta

 • wzorowo opracowanie „instrukcji obsługi i utrzymania mieszkania”


INTER-BUD DEVELOPER za:

 • prospołeczne podejście wyrażające się wielowątkową koncepcją budowy przestrzeni i funkcji miejskich

 • odpowiedni dobór programu użytkowego dla potrzeb mieszkańców

 • staranność urządzenia przestrzeni publicznej, w tym zieleni i placów zabaw dla dzieci; stałą dbałość i utrzymanie na wysokim poziomie przestrzeni wspólnych

 • zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom bez tworzenia fizycznych barier

 • korzystne dla klientów zapisy umowy

 • dbałość o zewnętrzny wizerunek firmy


CONVECTOR DEVELOPMENT za:

 • wkład w rozwój miasta poprzez poszukiwanie nowych terenów budowlanych podnoszących jakość istniejącej przestrzeni miejskiej

 • przyjazną skalę zespołu i urozmaicony wyraz architektoniczny

 • dbałość o otoczenie; korzystną relację ceny do standardu wykończenia

 • bardzo dobrze zorganizowaną współpracę z klientem na etapie realizacji inwestycji

 • dbałość o klienta wyrażoną w odpowiednich zapisach umów z wykonawcami

 • sprecyzowaną politykę firmy, która staje się wyrazicielem zbiorowego interesu klientów w relacjach z wykonawcami

WYRÓŻNIENIA OTRZYMAŁY FIRMY:

PROINS za:

 • właściwe podejście do kształtowania zabudowy w tkance śródmiejskiej wyrażoną organizacją przestrzenno-funkcjonalną zespołu i udaną próbę połączenia współczesnej architektury z rewaloryzowaną kamienicą


GEO MIESZKANIE I DOM za:

 • udaną próbę stworzenia niewielkiego zespołu mieszkaniowego o interesującym wyrazie architektonicznym w dostępnej cenie w prestiżowej lokalizacji miasta


J & J DEVELOPER za:

 • udaną próbę osiągnięcia wysokiego standardu budynku dla nabywców o średnich dochodach, wyrażającą się ekskluzywnym wykończeniem przestrzeni wspólnych w dużym budynku wielorodzinnym

TĘTNOWSKI DEVELOPMENT za:

 • stworzenie czytelnego znaku architektonicznego w kształtowaniu pierzei ulicy poprzez atrakcyjną formę przestrzenną bryły budynku uformowaną wokół przestronnego, luksusowego wnętrza klatki schodowej i wysoką jakość wykończenia elewacji budynku


DOM-BUD M. SZAFLARSKI, A. CHLEBOWSKI za:

 • udaną realizację kameralnego budynku mieszkalnego w dobrej lokalizacji w połączeniu wysokim standardem wykończenia przy niewysokiej cenie

Patron Honorowy:

Sponsorzy: