Nasza działalność

Konkurs o tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła

Edycja 2012

W piątek 21 września br. podczas uroczystej Gali, która odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa, nagrodzono finalistów piątej edycji konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła. Sąd Konkursowy ocieniał 21 inwestycji zgłoszonych przez 18 firm deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych.

SĄD KONKURSOWY W SKŁADZIE:

 prof. Andrzej Wyżykowski (przewodniczący) – Główny Architekt Miasta Krakowa
 prof. Stanisław Belniak (sekretarz) – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 Tadeusz Konieczny (przedstawiciel Kapituły Konkursowej) – Inter-Bud Developer
 red. Janusz Michalczak – Dziennik Polski
 arch. Andrzej Rymarczyk – Wiceprezes ZG SBDiM

NAGRODĘ SPECJALNĄ ZŁOTEGO SOKOŁA PRZYZNAŁ FIRMIE:

TĘTNOWSKI DEVELOPMENT za:

 • stworzenie wiarygodnego i przyjaznego wizerunku firmy deweloperskiej,

 • zrealizowanie nowego kwartału zabudowy mieszkaniowej o interesującej architekturze, stanowiącego dobry przykład śródmiejskiej zabudowy i tworzącego nowoczesne wnętrze urbanistyczne w dobrej skali

 • konsekwencję w dbałości o wysoki standard oraz dopracowany detal elementów wykończeniowych elewacji, atrakcyjną aranżację przestrzeni wspólnych budynków oraz wysoką jakość funkcjonalną mieszkań uzyskaną we wszystkich do tej pory zrealizowanych obiektach.

TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU 2012 I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA OTRZYMAŁY FIRMY:

ALPHA DEVELOPMENT za:

 • podjęcie ryzyka rozpoczęcia inwestycji w zaniedbanej, postindustrialnej dzielnicy, co przyczyniło się w istotny sposób do realizacji długofalowego programu rewitalizacji obszaru Zabłocia

 • zrealizowanie dużego zespołu mieszkalnego, wyposażonego w bogaty ogólnodostępny i funkcjonalnie zróżnicowany program usługowy (fitness, sklepy, punkty usługowe), sprzyjający integracji społecznej z mieszkańcami dzielnicy

 • zaaranżowanie wnętrza urbanistycznego we właściwych proporcjach i o ciekawej, zróżnicowanej w skali architekturze, z interesująco zaprojektowaną, na unikatową skalę, zielenią.

 

BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI za:

 • stworzenie niezwykle atrakcyjnego pod względem ukształtowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego, zrealizowanego na średnim poziomie finansowania, ale o bardzo dobrym standardzie jakościowym i architektoniczno-funkcjonalnym

 • zbudowanie przestrzeni miejskiej, ukształtowanej w formie spacerowego bulwaru nadrzecznego biegnącego wzdłuż rzeki Wilgi, przy zachowaniu ścisłej relacji z naturą

 • przyjazną skalę architektoniczną zespołu mieszkaniowego, wyposażonego w elementy zaplecza rekreacyjnego przeznaczonego dla mieszkańców


DK-DEVELOPMENT za:

 • stabilną i utrwaloną pozycję firmy funkcjonującej na regionalnym rynku deweloperskim, osiągniętą poprzez konsekwencję w działaniu na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku, opartego na bezpieczeństwie i wysokiej jakości obsłudze klienta oraz na dobrze zorganizowanej, fachowo prowadzonej działalności deweloperskiej

 • realizację interesującego pod względem architektonicznym budynku, wyposażonego w starannie zrealizowane przestrzenie wspólne o charakterze otwartym i półotwartym

 • atrakcyjnie zaprojektowane otoczenie budynku, sprzyjające rekreacji i nawiązywaniu kontaktów społecznych

NAGRODĘ PREZESA SBDiM OTRZYMAŁA FIRMA:

ATAL za:

 • udany debiut na rynku krakowskim

 • dobrą jakość architektury zrealizowanych budynków

 • prowadzenie atrakcyjnej polityki wizerunkowej firmy, zapewniającej klientom kreatywną, indywidualną współpracę z deweloperem przy realizacji stadium wykończeniowego własnego mieszkania

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE O TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU 2012 OTRZYMAŁY FIRMY:

AVALON DEVELOPMENT za:

 • stworzenie atrakcyjnej pod względem architektonicznym oferty domów jednorodzinnych i drobnoskalowych budynków wielorodzinnych, realizowanych w zurbanizowanej strefie podmiejskiej

 • zapewnienie klientom dobrej obsługi deweloperskiej, odzwierciedlonej m.in. w bezpiecznej polityce finansowej firmy, a także za prospołeczną aktywność dewelopera, prowadzoną na obszarze inwestycji

 

IMS BUDOWNICTWO za:

 • udany debiut na rynku deweloperskim osiągnięty poprzez realizację inwestycji charakteryzującej się dobrą architekturą, korzystną relacją ceny do standardu wykończenia budynku

 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

ORION INVESTMENT za:

 • udane wpisanie się w ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabłocia oraz nawiązanie do tradycji przemysłowej miejsca

 • atrakcyjne zrealizowanie przestrzeni wspólnych w budynku


REMSET za:

 • zbudowanie małego zespołu budynków jednorodzinnych, stanowiącego dobry przykład inwestycji solidnie i samodzielnie zrealizowanej przez niewielką, rodzinną firmę deweloperską

 • wzbogacenie oferty w segmencie budownictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności, realizowanego w peryferyjnej strefie podmiejskiej

SM ŚNIEŻKA za:

 • wieloletnią konsekwentną realizację osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w trudnej strefie podmiejskiej, dobrze wyposażonego w atrakcyjną infrastrukturę społeczną i szeroką sieć parkingową

 • utrzymanie atrakcyjnej cenowo oferty, zapewniającej klientom funkcjonalne mieszkania w starannie wykończonych budynkachPatron Honorowy:

Sponsor Główny:

Sponsorzy:

Patroni Medialni:


LISTA FIRM I INWESTYCJI ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU:

ALPHA DEVELOPMENT

Zespół mieszkaniowo–usługowy „Garden Residence” przy ulicy Przemysłowej 4 w Krakowie.

ATAL

Budynki mieszkalne wielorodzinne „Apartamenty Bronowice” przy ulicy Radzikowskiego 106 w Krakowie

AVALON DEVELOPMENT

Zespół domów jednorodzinnych i mieszkań „Wzgórze Skalica” przy ulicy Słońskiego w Krakowie

BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Osiedle nad Wilgą” przy ulicy Do Wilgi 8 w Krakowie

DK-DEVELOPMENT

Budynek mieszkalny „Bursztynowy Dom” przy ulicy Chałupnika 4 w Krakowie

DOM-BUD

Budynek mieszkalny wielorodzinny na osiedlu Bohaterów Września 68 w Krakowie

IMS BUDOWNICTWO

Zespół budynków mieszkalnych „Trzy Kolory” przy ulicy Mała Góra 14 b w Krakowie

INSTAL KRAKÓW

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Ślicznej 32 w Krakowie

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Przewóz 40 w Krakowie

ORION INVESTMENT

Budynek mieszkaniowo-usługowy przy ulicy Przemysłowej w Krakowie

PROXIMA-SERVICE

Zespół apartamentowo-mieszkaniowy „Art Residence” przy ulicy Hoffmanowej 6 w Krakowie

REMSET

Zespół domów jednorodzinnych „Dolina Sarny” przy ulicy Petrażyckiego 9 w Krakowie.

SM GRODZKA

Zespół budynków wielorodzinnych „Osiedle Jurajskie 2″ przy ulicy Myczkowskiego w Krakowie

SM ŚNIEŻKA

Budynek wielorodzinny przy ulicy Malachitowej 13 w Krakowie

SM WSPOLNOTA-INWEST; RE-BAU

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Enklawa Łagiewnicka” przy ulicy Fredry 12 w Krakowie

START

Zespół apartamentowo-mieszkaniowy „Apartamenty Pasternik” przy ulicy Na Polach 11 w Krakowie

Zespół mieszkaniowy „Słoneczne Wzgórze” przy ulicy Włoskiej 6 w Krakowie

SUDER

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Piwnej 25 w Krakowie

TĘTNOWSKI DEVELOPMENT

Zespół mieszkaniowy „Lea Residence” przy ulicy Lea 210 w Krakowie

VERONA BUILDING

Budynek mieszkalno-handlowo-usługowy „Tarasy Verona II ” przy ulicy Armii Krajowej 12 w Krakowie

Budynek mieszkalno-handlowo-usługowy „Torre Verona” przy ulicy Krowoderskich Zuchów 16 w Krakowie