Nasza działalność

Konkurs o tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła

Edycja 2008

W dniu 6 czerwca 2008 r., podczas uroczystej gali w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa, zostały ogłoszone wyniki organizowanego w cyklu dwuletnim konkursu i wręczone statuetki „Złotego Sokoła” oraz wyróżnienia. Sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. Andrzeja Wyżykowskiego – Głównego Architekta Krakowa – ocieniał 12 inwestycji zgłoszonych przez 9 firm deweloperskich. Nagrody i wyróżnienia wręczał Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa, dr Kazimierz Bujakowski i Przewodniczący Sądu konkursowego prof. Andrzej Wyżykowski.

Uroczysta Gala zgromadziła wielu przedstawicieli lokalnego samorządu . Uczestniczył w niej m.in. wiceminister infrastruktury Olgierd Dziekoński oraz zastępcy prezydenta Krakowa Kazimierz Bujakowski i Tadeusz Trzmiel. Podczas gali zasłużeni przedstawiciele środowiska deweloperskiego otrzymali odznaczenia resortowe i samorządowe. Honorowe odznaki „Za zasługi dla budownictwa” otrzymali: Eugeniusz Batko (Fronton) i Marian Bryksy (Grupa Bryksy), a prezydencki medal Honoris Gratia – Kazimierz Kaczmarczyk (Sm Grodzka) i Eugeniusz Batko ( Fronton).


TYTUŁ KRAKOWSKIEGO MIESZKANIOWEGO DEWELOPERA ROKU 2008 I NAGRODĘ ZŁOTEGO SOKOŁA OTRZYMAŁY FIRMY:

CONVECTOR DEVELOPMENT za:

 • rozwiązanie architektoniczne obiektu mieszkaniowego o wysokich walorach jakościowych, będącego znaczącym punktem w przestrzeni miejskiej

 • wartości funkcjonalno-przestrzenne, wykorzystujące walory ekspozycyjne lokalizacji poprzez zastosowanie między innymi transparentności przestrzeni wspólnych, podnoszących standard budynku

 • wprowadzanie do praktyki realizacyjnej aspektów budownictwa energooszczędnego


DK-DEVELOPMENT za:

 • osiągnięcie wysokiego standardu wielorodzinnego, ogólnodostępnego budownictwa mieszkaniowego

 • dopracowanie detalu architektonicznego

 • atrakcyjne rozwiązania wspólnych przestrzeni wewnątrz budynków

 • zapewnienie wyjątkowo komfortowych pod względem jakości i wielkości przestrzeni zewnętrznych

SM SALWATOR za:

 • nowatorskie podejście do rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dużego zespołu mieszkaniowego, mieszczące się w kategoriach poszukiwań wartości ponadczasowych

 • zastosowanie skromnych lecz kreatywnych środków wyrazu artystycznego oraz logicznej geometrii całego układu urbanistycznego

 • udział mieszkańców w procesie projektowania budynków

INTER-BUD DEVELOPER za:

 • konsekwentną realizację ogólnodostępnych przestrzeni miejskich o wysokim poziomie bezpieczeństwa użytkowników

 • uzupełniający program usługowy tworzący ramy dla budowy więzi społecznych w oparciu o własną infrastrukturę socjalną, uwzględniającą potrzeby różnych generacji mieszkańców

 • permanentne działania na rzecz formowania wysokiego standardu wnętrz urbanistycznych pod względem funkcjonalnym i estetycznym

WYRÓŻNIENIA OTRZYMAŁY FIRMY:

BRYKSY za:

 • udane przekształcenie obiektu biurowego w obiekt mieszkalno-usługowy o atrakcyjnym wyrazie architektonicznym, wpisującym się należycie w kontekst tkanki śródmiejskiej

DOM-BUD M. SZAFLARSKI za:

 • realizację budownictwa mieszkaniowego o kameralnej skali, charakteryzującego się dobrym standardem wykończenia i doborem użytych materiałów, świadczącym o konsekwentnym dążeniu do podnoszenia jakości życia mieszkańców


 

SM ŚNIEŻKA za:

 • podjęcie trudu pozyskania środków finansowych z KFM-u , przeznaczonych na realizację spółdzielczych mieszkań lokatorskich realizowanych w ramach zespołu mieszkaniowego o dobrym standardzie i wyposażonego w podstawowy program usługowy

Patron Honorowy:

Sponsorzy:


LISTA FIRM I INWESTYCJI ZGŁOSZONYCH DO KONKURSU:

CONVECTOR DEVELOPMENT

Budynek mieszkalno-apartamentowy przy ul. Zachodniej 25

DK-DEVELOPMENT

Zespół apartamentów Cztery Korony przy ul. Pilotów 2

DOM-BUD M. SZAFLARSKI

Budynki wielorodzinne przy ul. Rydla 45A, 45B

BRYKSY

Rezydencja Nowy Świat przy ul. Cybulskiego 2

INTER-BUD DEVELOPER

Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Bobrzyńskiego 27, 29

SM ŚNIEŻKA

Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Opalowej 2, Złocieniowej 44

SM SALWATOR

Zespół budynków wielorodzinnych w os. Mozarta (etapy I-V)

Budynek apartamentowy Salwator Tower przy ul. Sołtysa Dytmara 3

Zespół budynków jedno- i wielorodzinnych przy ul. Podskale 1A

Zespół budynków jednorodzinnych przy ul.28 lipca 1943

SPÓŁKA MIESZKANIOWA ZADWORZE

Budynek siedmiokondygnacyjny „Rogalik” przy ul. Szwai