Aktualności

Nowy Członek Zwyczajny SBDiM

Podczas Posiedzenia Zarządu SBDiM w dniu 24 sierpnia w poczet Członków Zwyczajnych włączony został Pan Jacek Mirek.