Nasza działalność

Konferencja "Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego"

21 kwietnia 2023 r.

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w siedzibie krakowskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego odbyła się 8 już organizowana przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań konferencja z cyklu „Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego”. Na początku konferencji Wiceprezydent Krakowa Pan Bogusław Kośmider wręczył przyznane przez Prezydenta Miasta Pana Profesora Jacka Majchrowskiego medale „Honoris Gratia” czterem członkom SBDiM: Józefowi Białasikowi, Jarosławowi Knapowi, Piotrowi Krochmalowi i Grzegorzowi Szmolke.

Wykład wprowadzający w tematykę konferencji wygłosił Pan Profesor Waldemar Rogowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który jak zawsze mocno ożywił salę. Wystąpienie miało jedną mocno niepokojącą konkluzję – zwiększania się indeksu kredytów hipotecznych niespłacanych.

W ramach czterech tematycznych paneli duże zainteresowanie wzbudziły tematy ekonomiczne, analityczne i te związane z przyszłością rynku mieszkaniowego oraz sposobami ożywienia tego rynku. W ostatnim czasie odnotowano mocny spadek sprzedaży, do 530 mieszkań w Krakowie na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy. Firmy sygnalizują jednak powolny powrót klientów, którzy liczą na kredyty z dopłatą o oprocentowaniu 2% + marża. Oznacza to, że rynek ma szansę wrócić do równowagi. W ramach wniosków z tej części konferencji stwierdzono, że należy zdecydowanie zwiększyć zasoby mieszkań do wynajmu długoterminowego, tj. powyżej 5 lat, poprzez zachęty podatkowe. Eksperci uznali też, że programy mieszkaniowe w Polsce miałyby szansę odnieść realny sukces, gdyby były programami wieloletnimi, nawet na kilkadziesiąt lat.

Podczas konferencji podniesiono też tematykę wielorodzinnego budownictwa modułowego i prefabrykowanego, które wydaje się koniecznością i to w perspektywie najbliższych lat. Realizowane na dużą skalę ma szansę być tańszym i przede wszystkim szybszym rozwiązaniem o wyższej jakości. Na chwilę obecną barierą jest brak wiedzy, czy uprzedzenia historyczne do zastosowanych materiałów.

Ostatnim ważnym zagadnieniem była odpowiedzialność prawna urzędników i organów administracji przy wydawaniu i zaniechaniu wydania decyzji. Przewlekłość postępowań, nadinterpretacje prawa i kompletna bezkarność osób i instytucji, które za tym stoją to główne zjawiska paraliżujące działalność deweloperską. Dużą wagę podczas dyskusji poświęcono też planowaniu przestrzennemu i temu, jak zapobiec takim „planom-potworkom” jak Wesoła i Nowe Miasto.

Poruszona też była odpowiedzialność miasta za zmuszanie deweloperów do finansowania dróg miejskich w oparciu o paragraf 16 ustawy o drogach publicznych.

Zdaniem większości uczestników było to bardzo udane wydarzenie, skupiające doskonałych prelegentów i panelistów – ekspertów, analityków i uczestników rynku. Także frekwencja okazała się najwyższa w historii konferencji – blisko 160 osób.

Konferencyjny dzień zwieńczył wieczorny spektakl w Teatrze Nowym Proxima, który wzbogacił uczestników o doznania kulturalne.

Organizatorzy już dziś zapraszają na kolejną konferencję w kwietniu 2024 roku oraz na inne wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań.

Program konferencji:

 • 9.30Rejestracja uczestników

 • 10.00 – Wystąpienia na otwarcie Konferencji

 • 10.10 – Wręczenie odznaczeń „Honoris Gratia” zasłużonym Członkom SBDiM

 • 10.20 – Wykład wprowadzający do Konferencji: Prof. SGH Waldemar Rogowski

 • 10.45 – Rynek mieszkaniowy w liczbach
  • Prowadzenie: red. Sławomir Mokrzycki
  • Prezentacja wprowadzająca: Kazimierz Kirejczyk JLL
  • Uczestnicy: Kazimierz Kirejczyk, Piotr Krochmal Instytut Analiz MRN, Katarzyna Kuniewicz OLX Group, Prof. SGH Jacek Łaszek, Iwona Załuska Upper Finance

 • 11.45 – Przerwa kawowa

 • 12.00 – Jak ożywić rynek mieszkaniowy? REIT-y, obligacje, listy zastawne, PRS-y, kredyty
  • Prowadzenie: red. Sławomir Mokrzycki
  • Prezentacja wprowadzająca: Prof. UEK Mariusz Andrzejewski
  • Uczestnicy: Prof. Mariusz Andrzejewski, Dr Jacek Furga AMRON, Konrad Mitręga Private Brokers, Prof. SGH Waldemar Rogowski, Grzegorz Szmolke Grupa Start

 • 13.00 – Przerwa kawowa

 • 13.20 – Budownictwo modułowe i prefabrykowane – czy może być przyszłością budownictwa wielorodzinnego?
  • Prowadzenie: red. Małgorzata Tomczak Architektura & Biznes
  • Prezentacja wprowadzająca: Dr Ewelina Woźniak-Szpakiewicz DMDmodular
  • Uczestnicy: Dr Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, Jacek Grzybowski Unihouse, Bartłomiej Kisielewski Horizone Studio, Marcin Kukułka QModular

 • 14.20 – Odpowiedzialność prawna urzędników i organów administracji przy wydawaniu i zaniechaniu wydania decyzji
  • Prowadzenie: Piotr Legerski Prezes SBDiM
  • Prezentacja wprowadzająca: Dr Agnieszka Damasiewicz
  • Uczestnicy: Dr Agnieszka Damasiewicz, Anna Kądziołka-Czupryńska Urząd Miasta Krakowa, Dr Paweł Kuglarz UJ, Janusz Sepioł Główny Architekt Rzeszowa, Grzegorz Stawowy Rada Miasta Krakowa

 • 15.20 – Podsumowanie Konferencji: Piotr Legerski, Dorota Koźmińska

 • 15.30 – Lunch

 • 19.00 – Spektakl w Teatrze Nowym Proxima „Kazik, ja tylko żartowałem”

PROWADZĄCY PANELE:

Piotr Legerski

Prezes Zarządu SBDiM

Absolwent Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów Akademii Górniczo Hutniczej. W 1984 roku założył Spółdzielnię Mieszkaniową Dom dla Młodych. Pod jego nadzorem Spółdzielnia zrealizowała w Krakowie ponad 1000 mieszkań i 30 domów jednorodzinnych. Od 1997 roku był akcjonariuszem i Prezesem Deweloperskiej Spółki Akcyjnej, która zrealizowała ok. 800 mieszkań w prestiżowych lokalizacjach Krakowa. Od 2007 roku wraz z żoną prowadzi firmy Grupy Arkada Inwestycje, które zrealizowały budynki mieszkalne o łącznej powierzchni 18,5 tysiąca mkw. Przez wiele lat był Członkiem Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie Małopolskim. Od 2018 roku działał w Zarządzie SBDiM, a od 2021 roku jest jego Prezesem.

Sławomir Mokrzycki

Dziennikarz Telewizyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Radiu Kraków pełnił funkcję szefa programów informacyjnych i dyrektora anteny. W 2005 roku został szefem programów informacyjnych Telewizji Kraków. Prowadził programy publicystyczne: „Bez krawata”, „Studio otwarte”, „Region” w TVP Kraków i „Młodzież kontra”, „Echa dnia, „Polityka przy kawie”, „Forum” w telewizji ogólnopolskiej. Aktualnie prowadzi program „Tematy dnia” w TVP Kraków. Od maja 2010 do sierpnia 2011 był dyrektorem Wydawnictwa „Przekrój”. W tym czasie pełnił też funkcję prezesa Gremi Film Production SA. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Aktualnie dzieli się dziennikarską wiedzą ze studentami Akademii Ignatianum.

Małgorzata Tomczak

Redaktor Naczelna Architektura&Biznes

Krytyczka architektury, redaktorka naczelna magazynu oraz serwisu internetowego Architektura & Biznes, poświęconego współczesnej architekturze, urbanistyce i designowi. Redaktorka książek o architekturze, jurorka konkursów architektonicznych, ekspertka zajmująca się rozwojem miasta i architekturą współczesną. Autorka licznych artykułów poświęconych krytyce architektonicznej. Obecnie prowadzi badania nad rozwojem współczesnego Krakowa.

PRELEGENCI:

Prof. Mariusz Andrzejewski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Profesor uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Izby Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Akademii Kopernikańskiej. Ukończył trzy fakultety: rachunkowość w UEK, sztuczną inteligencję oraz informatykę w AGH. Trzykrotny stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Jest członkiem rad nadzorczych: PKO BP SA, Instal Kraków SA, PKP PLK SA i Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. Posiada tytuł zawodowy biegłego rewidenta. W latach 2005–2006 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

Autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu ekspertyz gospodarczych. Kierował pracami zespołu badawczego w projekcie pn. „Model innowacyjnego instrumentu finansowego wspierającego rozwój mieszkalnictwa – od koncepcji do wdrożenia”.

Dr Agnieszka Damasiewicz

Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Doktor nauk prawnych, dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w latach 2016-2020.

Doświadczenie prawnika w procesie budowlanym oparła na trzech fundamentach. Pierwszy to obsługa prawna inwestorów i projektantów. Drugi – kierowanie wydziałem infrastruktury w organie administracji architektoniczno–budowlanej II instancji. Trzeci – perspektywa prawnika naukowca, sięgającego do sedna decyzji budowlanych. Dała temu wyraz w najnowszej monografii, której inspiracją była praktyka na rynku inwestycji i w urzędzie: „Wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę” (Wolters Kluwer 2022).

Dr Jacek Furga

Prezes AMRON

Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. Ekspert rynku finansowania nieruchomości, wieloletni menadżer w sektorze bankowym, specjalizujący się w obszarze finansowania hipotecznego, rynku nieruchomości, sprzedaży i zarządzania ryzykiem. Prezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy Związku Banków Polskich, odpowiedzialny za rozwój Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON). Ekspert sejmowy w dziedzinie systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego.

Jacek Grzybowski

Członek Zarządu Unihouse

Członek Zarządu Unihouse S.A., Grupa Unibep. Absolwent Politechniki Białostockiej z tytułem mgr inż. budownictwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w generalnym wykonawstwie skomplikowanych projektów przemysłowych i kubaturowych.  Z Grupą Unibep związany od 2010 roku, gdzie przeszedł ciekawą ścieżkę rozwoju od Kierownika Kontraktu, Dyrektora Rynku, po Dyrektora Handlowego Budownictwa Przemysłowego Unibep S.A. W listopadzie 2021 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep S.A. został powołany na stanowisko Członka Zarządu i Dyrektora Handlowego spółki Unihouse S.A. Sprawuje nadzór nad całym procesem sprzedażowym i rozwojem budownictwa w technologii modułowej o konstrukcji drewnianej na rynkach norweskim, szwedzkim, polskim i niemieckim.  

Anna Kądziołka-Czupryńska

Urząd Miasta Krakowa

Magister inżynier architekt, absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Posiada uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń. Wieloletni pracownik Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa od 2004 roku, w tym od 2015 roku jako Kierownik Referatu Postępowań Administracyjnych, a od 2021 roku wykonująca obowiązki Zastępcy Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki od spraw architektoniczno-budowlanych. Wykładowca w ramach kursów edukacyjnych organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, oraz studiów podyplomowych dla technicznych uczelni wyższych w zakresie działań organu administracji związanych z wydawaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Kazimierz Kirejczyk

JLL Polska

Kazimierz Kirejczyk jest Przewodniczącym Strategicznego Panelu Doradczego JLL w Polsce. Odpowiada za rozwój usług doradztwa mieszkaniowego w Polsce oraz Europie Centralnej i Wschodniej. Należy do czołowych ekspertów rynku mieszkaniowego w Polsce. Współzałożyciel i wieloletni prezes firmy doradczej REAS, która 1 grudnia 2018 roku weszła w struktury JLL.

Jest autorem dziesiątków artykułów w prasie specjalistycznej i szeregu publikacji fachowych poświęconych analizie rynku mieszkaniowego. Prowadzi także wykłady i szkolenia poświęcone rynkowi mieszkaniowemu.

Bartłomiej Kisielewski

Horizone Studio

Architekt z 25 letnim doświadczeniem zawodowym. W latach 1996-1997 i 2002-2009 pracował w Berlinie. Od 2009 roku współprowadzi biuro architektoniczne Horizone Studio, które specjalizuje się w projektowaniu budynków mieszkaniowych, biurowych i użyteczności publicznej, koncentrując się m.in. na zagadnieniach budownictwa zielonego. Członek Rady Doradczej PLGBC Polish Green Building Council. Brał udział m.in. w tworzeniu systemu ekologicznej certyfikacji „Zielony dom” dedykowanego ocenie budynków mieszkaniowych, powstałego pod egidą PLGBC w ramach programu UE Horyzont 2020.

Piotr Krochmal

Prezes Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości

Analityk i doradca rynku nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy. Związany z Instytutem Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, obecnie jego prezes. Autor wielu raportów, analiz i prognoz poświęconych ekonomicznym zagadnieniom mieszkaniowego rynku nieruchomości.

W branży nieruchomości nieprzerwanie od ćwierć wieku, związany z rynkiem krakowskim, gdzie od lat prowadzi wielokierunkowe badania rynku nieruchomości.

Dr Paweł Kuglarz

Uniwersytet Jagielloński

Radca prawny, szef International Desk w kancelarii Tatara i Wspólnicy. Był partnerem w międzynarodowych kancelariach m.in. Wolf Theiss, Taylor Wessing. Specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego na UJ, współtwórca ustawy deweloperskiej, członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu, członek grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. dyrektywy harmonizacyjnej, członek Zarządu Fundacji na rzecz Kredytu Hipotecznego 1997-2020.

Marcin Kukułka

CEO Qmodular

Pasjonat zarządzania i nowoczesnych technologii budowlanych. Już w młodym wieku swoje doświadczenie zawodowe wiązał z przemysłem budowlanym. W przeszłości manager zarządzający obszarem południowej Polski w M3 System – spółce specjalizującej się w innowacyjnych projektach i wykonawstwie gotowych budynków energooszczędnych, mieszkalnych i usługowych. W QMODULAR koordynuje współpracę i egzekwuje wyniki działów Dotacji, Marketingu, Sprzedaży, Prawnego, Księgowości i Administracji.

Katarzyna Kuniewicz

Head of Residential Research w Otodom Analytics

Ekonomistka, ekspertka specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących rynku mieszkaniowego w Polsce. Z Obido i Otodom (Grupa OLX) związana od listopada 2021 r., odpowiada za badania preferencji nabywców mieszkań oraz rozwój nowego narzędzia analitycznego Otodom Analytics.

Wcześniej, przez ponad 10 lat, kierowała zespołem badań i analiz w firmach doradczych – najpierw REAS, później JLL. Współautorka przekrojowych raportów i prognoz rozwoju rynku pierwotnego oraz analiz preferencji nabywców mieszkań. Prelegentka licznych konferencji, uczestniczka debat oraz komentatorka zjawisk i trendów w mieszkaniówce.

Prof. Jacek Łaszek

Szkoła Główna Handlowa

Profesor nadzwyczajny SGH, Instytut Analiz Rynku i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Absolwent i doktorant SGPiS, wydziału Ekonomiki Produkcji, kolokwium habilitacyjne na SGH w roku 2005 na podstawie pracy ,,Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, stan i perspektywy rozwoju”. W latach 1990- 1991 doradca KERM, od 1992 roku w Projekcie Banku Światowego Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce, od 1994 Project Manager, od 1996 konsultant w projektach USAID i Banku Światowego, od 1998 doradca w ING (kasa mieszkaniowa, bank hipoteczny), od 2001 doradca prezesa NBP, od 2008 doradca kierujący Wydziałem Analiz Rynku Nieruchomości. Studia podyplomowe i staże w USA, Kanadzie i krajach UE, uczestnik międzynarodowych programów badawczych z problematyki bankowości hipotecznej, polityki mieszkaniowej, rynku mieszkaniowego, polityki makroostrożnościowej, publikacje krajowe i zagraniczne.

Konrad Mitręga

Prezes Private Brokers

23 lata doświadczenia w branży finansowej. Pracował w banku BPH oraz w Mbanku. Od 2007 roku prowadzi firmę Private Brokers, która specjalizuje się w kredytach dla firm oraz kredytach hipotecznych, a w szczególności dla inwestycji deweloperskich. Jako ekspert do spraw finansów, ponad 20 lat zdobywa doświadczenie na rynku nieruchomości. W okresie swego działania firma sfinansowała ok. 190 inwestycji.

Private Brokers od 2009 roku należy do Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań.

Prof. Waldemar Rogowskik

Szkoła Główna Handlowa, Główny Analityk BIK

Profesor w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH, dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Wicedyrektor oraz Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Absolwent (magisterium) Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego). Wieloletni praktyk gospodarczy – Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych. Obecnie Główny Analityk Kredytowy w Biurze Informacji Kredytowej. Przez wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Jako konsultant Banku Światowego, wieloletni Recenzent ds. wycen przedprywatyzacyjnych spółek, głównie z sektora energetycznego, wydobywczego oraz finansowego – kontrakt BŚ dla Ministerstwa Skarbu Państwa RP.

Janusz Sepioł

Główny Architekt Rzeszowa

Architekt, historyk sztuki. Urbanista w Biurze Rozwoju Krakowa, Architekt Wojewódzki, Marszałek Małopolski, Senator RP VII i VIII kadencji, obecnie Główny Architekt Rzeszowa.

Laureat konkursów i nagród w dziedzinie architektury i urbanistyki. Autor kilku książek i wielu publikacji w prasie fachowej. Laureat Medalu Honorowego SARP i Złotej Odznaki Izby Architektów RP oraz Medalu im. J. Regulskiego za całokształt działalności.

Grzegorz Stawowy

Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego RMK

Absolwent Politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Studiów MBA Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu na Politechnice Krakowskiej. W latach 2005-2006 asystent Marszałka Województwa Małopolskiego. W latach 2008-2016 dyrektor oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. W latach 2016-2017 doradca Marszałka Województwa. Prezes spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o. w latach 2017-2018. Od 2006 roku Radny Miasta Krakowa. Od grudnia 2006 roku Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (z przerwą w 2010r.) Rady Miasta Krakowa. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu.

Grzegorz Szmolke

Prezes Zarządu Grupy Deweloperskiej Start

Absolwent Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo – Hutniczej. Doświadczenie w branży deweloperskiej rozpoczął w 1999 roku jako wspólnik, a od 2001 roku kierował działalnością Grupy Deweloperskiej Start. Umiejętności zarządcze zaowocowały licznymi inwestycjami mieszkaniowymi, jak i komercyjnymi.

Od 2021 roku członek Zarządu SBDiM.

Dr Ewelina Woźniak-Szpakiewicz

Prezes Zarządu DMDmodular

Prezes Zarządu DMDmodular, od 2017 roku odpowiada za rozwój firmy, która w krótkim
czasie stała się jednym z liderów budownictwa modułowego na świecie. Zajmuje się
rozwojem innowacji technologicznych w budownictwie modułowym. Przedsiębiorczyni
i naukowczyni (doktor nauk technicznych, pracownik Politechniki Krakowskiej).
Prelegentka podczas międzynarodowych wydarzeń (USA, Brazylia, Australia, Chiny,
UK). Jest cenioną na świecie ekspertką i wiceprezeską europejskiego oddziału
Modular Building Institute.

Iwona Załuska

Prezes Grupy Upper Finance

Ekspert w dziedzinie pozyskiwania finansów na realizacje inwestycji. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach dyrektorów sprzedaży w BPH Bank Hipoteczny S.A, Citibanku Handlowym oraz kierownika sprzedaży w Banku ING Nationale Nederlanden. Od 2007 roku prezes Upper Finance, dynamicznie udzielająca się na rynku finansowym, współpracując z podmiotami inwestującymi na rynku usług medycznych, deweloperami mieszkaniowymi, komercyjnymi i logistycznymi. Zaangażowana w działania mediów branżowych w zakresie edukowania i dostarczania bieżących informacji na temat transakcji finansowych na tych rynkach.


PATRONAT HONOROWY

patronat wojewoda

Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

PARTNERZY WYDARZENIA

SPONSORZY

PARTNERZY MEDIALNI: