Aktualności

Walne Zebranie Członków SBDiM

W dniu 9 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie SBDiM, podczas którego Prezes Piotr Legerski podsumował ostatni rok pracy Zarządu oraz finanse za 2021 r., natomiast Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Lechosław Grochowicz omówił Sprawozdanie GKR. Zatwierdzono sprawozdania za 2021 rok: z działalności Zarządu Głównego, finansowe i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium władzom Stowarzyszenia. Zgodnie z programem obrad zatwierdzono zmiany w Statucie. Zostały również wręczone rekomendacje SBDiM dla nowych Członków.

Tego samego dnia podczas posiedzenia Zarządu Głównego SBDiM do grona Członków Wspierających Stowarzyszenia dołączyły firmy Aereco Wentylacje sp. z o.o., DM2 Investment Marcin Drabek oraz Firma Handlowa Max-Fliz Kurleto Sp. k.