Aktualności

Walne Zebranie Członków SBDiM

W dniu 4 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SBDiM. Podczas spotkania zostały omówione sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz udzielono absolutorium władzom VII kadencji.

Następnie przystąpiono do wyboru władz na VIII kadencję. Pani Dorota Koźmińska, Członek Założyciel SBDiM i Wiceprezes wszystkich dotychczasowych siedmiu kadencji niestety nie zdecydowała się kandydować do Zarządu na lata 2024-2027. Wszyscy brawami na stojąco podziękowali Pani Dorocie za ogromny wkład społecznej pracy przez te długie lata na rzecz Stowarzyszenia.

W drodze tajnego głosowania dokonano wyboru Prezesa Zarządu, którym ponownie został Pan Piotr Legerski oraz Zarządu w osobach: Pan Grzegorz Biś, Pan Marek Bolek, Pan Mariusz Bryksy, Pan Jarosław Knap, Pan Witold Padlewski, Pan Andrzej Rymarczyk, Pani Dagmara Szaflarska-Słowiaczek i Pan Grzegorz Szmolke. Wybrano też Główną Komisję Rewizyjną w składzie: Pan Lechosław Grochowicz, Pani Alicja Karolewska i Pan Piotr Krochmal.

W dalszej kolejności odbyła się dyskusja na temat przyszłych działań Stowarzyszenia oraz sposobów poprawienia relacji pomiędzy środowiskiem skupionym w SBDiM, a nowymi władzami Krakowa.

Gratulujemy nowym władzom i dziękujemy odchodzącym osobom funkcjonującym w strukturach Zarządu i GKR.