Aktualności

Walne Zebranie Członków SBDiM

W dniu 1 czerwca w sali konferencyjnej Frontonu odbyło się Walne Zebranie Członków SBDiM, podczas którego zatwierdzono sprawozdania za 2022 rok: z działalności Zarządu Głównego, finansowe i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium władzom Stowarzyszenia.