Aktualności

Unijny projekt członka SBDiM

Firma członkowska Stowarzyszenia BLOK Architekci uczestniczy w projekcie w Ramach HORIZON 2020: PRELUDE – Prescient building Operation utilizing Real Time data for Energy Dynamic Optimization (Precyzyjna obsługa budynku z wykorzystaniem danych w czasie rzeczywistym dla optymalizacji dynamiki energetycznej). W prowadzonym przez Uniwesytet w Aalborg w Danii projekcie bierze udział 21 partnerów z różnych krajów europejskich. Projekt rozpoczął się w grudniu 2020 i potrwa do maja 2024 r. Celem Prelude jest opracowanie projektu „obsługi budynku” i jego automatyzacji tak by był efektywny energetycznie. BLOK Architekci opracowują projekt na budynku biurowym na ul. Szlak 65.