SBDiM

walne

W dniu 1 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zebranie SBDiM, podczas którego Prezes Piotr Legerski podsumował ostatni rok pracy Zarządu oraz finanse za 2022 r., natomiast Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Lechosław Grochowicz omówił Sprawozdanie GKR. Zatwierdzono sprawozdania za 2022 rok: z działalności Zarządu Głównego, finansowe i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium władzom Stowarzyszenia.