Aktualności

Szkolenie: Cyfryzacja w procesie inwestycyjnym. Projekt techniczny

We wtorek 30 stycznia br. ponad 40 Członków SBDiM wzięło udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Pierwszą część, dotyczącą procesu cyfryzacji, zaprezentowała Pani Dyrektor Małgorzata Boryczko, natomiast drugą – projekt techniczy – Pan Dawid Wideł p.o. Kierownika Referatu I Orzecznictwa i Kontroli w PINB.