Aktualności

Przestrzeń po krakowsku

Moc argumentów i różnorodne perspektywy – tak można podsumować debatę „Przestrzeń po krakowsku”, zorganizowaną 3 lipca br. przez Stowarzyszenie Lepszy Kraków oraz miesięcznik Architektura & Biznes. Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań było partnerem tego wydarzenia.

Eksperci, naukowcy, władze miasta i deweloperzy wspólnie analizowali teraźniejszość i przyszłość naszego miasta. W debacie prowadzonej przez redaktorkę Małgorzatę Tomczak udział wzięli:

– Piotr Legerski, prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań

– Małgorzata Nowodworska, prezeska PZFD Kraków

prof. Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

– prof. Aleksander Noworól z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

– Janusz Sepioł, architekt i historyk sztuki.

  • Janusz Sepioł podkreślił, że Kraków znajduje się w bardzo dobrym momencie swojej historii, przywołał przykłady i udanych inwestycji jak modernizacja Zakrzówka czy Muzeum Fotografii. Kraków to miasto, które potrafi kreować atrakcyjne projekty!

  • Sepioł nie omieszkał jednak wspomnieć o błędach, które miasto popełniło – uznał Górkę Narodową czy osiedle Ruczaj za katastrofy urbanistyczne, przypomniał, że niektóre decyzje nie mogą być cofnięte.

  • Na temat przestrzeni publicznych wypowiadał się prof. Aleksander Noworól. Z jego punktu widzenia, Kraków nie oferuje wystarczającej liczby miejsc do spotkań towarzyskich, a większość z nich i tak skupia się na Rynku i Kazimierzu.

  • Debata poruszyła również ważne zmiany w prawie budowlanym. Sepioł nazwał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „kamieniem milowym”, co daje nadzieję na koordynację obszarów metropolitalnych i rewizję obecnej sytuacji.

  • Dobra urbanistyka nie toleruje demokracji – stwierdził wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk. Jego zdaniem, obecny porządek prawny doprowadził do sytuacji, w której urbanistyka nie polega na przyjmowaniu najlepszych rozwiązań, a na zarządzaniu konfliktem interesów.

Debata ukazała różne podejścia do przestrzeni, pokazując jak ważne jest, abyśmy wszyscy zaangażowali się w tworzenie Lepszego Krakowa. Pomimo różnicy zdań, wszyscy zgodzili się co do jednego – Kraków potrzebuje zarówno dobrej przestrzeni, jak i większej liczby mieszkań. Ważne jest, aby te dwie perspektywy nie wykluczały się wzajemnie – tymi słowami podsumował debatę także prof. Stanisław Mazur.