Aktualności

Pakt dla Przestrzeni Krakowa

Podczas tegorocznego wydarzenia Prolog OEES, inaugurującego coroczny kongres ekonomii wartości Open Eyes Economy Summit, został zaprezentowany dokument będący otwartą, inkluzywną i ewoluującą inicjatywą na rzecz działań w kształtowaniu miejskiej polityki przestrzennej Krakowa: PAKT DLA PRZESTRZENI.

Jako pierwsi dokument podpisali m.in. rektorzy uczelni wyższych, dziekani wydziałów architektury, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, eksperci i aktywiści — oraz Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań.

Od wielu miesięcy w Krakowie trwa otwarta debata o konieczności poprawy jakości przestrzeni oraz wprowadzenia zmian narzędzi w obszarze planowania i inwestowania. Biorą w niej udział przedstawiciele środowisk profesjonalistów, reprezentantów biznesu, ale także aktywistki i aktywiści oraz osoby zainteresowanych przestrzenią miasta. Oddolna inicjatywa sporządzenia Paktu powstała w wyniku tych dyskusji i silnej wspólnej potrzeby uporządkowania priorytetów dotyczących planowania, a także sposobów na skuteczne zarządzanie polityką przestrzenną Krakowa.

“Przestrzeń Krakowa zaczyna podlegać w sposób właściwie niekontrolowany wolnemu rynkowi. Zaczyna się urbanistyczny chaos, rozlewanie się miasta, wyścig o dostępność terenów inwestycyjnych. Prawo nie do końca dźwiga tę kapitalistyczną dynamikę. To jest potężna siła, która zmienia nasze miasta w pole gigantycznych napięć, nad którymi bardzo ciężko jest zapanować”. – tłumaczy Małgorzata Tomczak, inicjatorka i koordynatorka prac nad Paktem, redaktorka naczelna magazynu Architekrura & Biznes. – “Kraków potrzebuje zmiany i widzimy ogromną szansę w tym, żeby mówić jednym głosem, stworzyć koalicję wokół przestrzeni, budować system dobrych praktyk, ale też egzekwować ich stosowanie”.

Pakt dla przestrzeni powstał jako dokument otwarty, żywy i ponadpolityczny, który ma być impulsem do zmian i fundamentem rzeczywistych planów działań w najbliższych latach. Zawiera 10 punktów dotyczących obszarów, które wymagają szczególnej troski i pilnej interwencji. Wśród nich konieczność przywrócenia ładu przestrzennego, odbudowania rangi instytucji Architekta Miasta, prowadzenia ciągłej konsultacji z ekspertami, wprowadzenia jasnych i przejrzystych zasad zarządzania przestrzenią, zaimplementowania standardów dobrego i zdrowego projektowania oraz wprowadzenia działań w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Idea Paktu spotkała się z dużym zainteresowaniem, a jego sygnatariusze zobowiązują się do objęcia roli ambasadorek i ambasadorów, którzy własnymi działaniami będą dawać przykład i angażować swoje otoczenia na rzecz jakości w kształtowaniu polityki przestrzennej Krakowa. Istotna jest przede wszystkim zmiana obyczajów i dobrych praktyk, a dopiero w dalszej kolejności zmiana prawa.

Więcej informacji i kontakt: paktdlaprzestrzeni@gmail.com