Nowi Członkowie

Nowy Członek Wspierający SBDiM

Podczas posiedzenia Zarządu Głównego SBDiM w dniu 20 kwietnia w poczet Członków Wspierających przyjęta została forma Deer Design Sp. z o.o.