Aktualności

„Na żółto i na niebiesko”

Zapraszamy Państwa serdecznie do włączenia się do wyjątkowej i szlachetnej inicjatywy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, jaką jest aukcja charytatywna „Na żółto i na niebiesko”, podczas której licytowane będą prace Artystek i Artystów krakowskiej ASP oraz prace Wykładowczyń i Studentek pochodzących z Ukrainy, a obecnie ze względu na konflikt zbrojny, będących stażystkami ASP w Krakowie. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na pomoc celową dla Artystek i Artystów Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Ukrainie.
 
Aukcja online odbędzie się na platformie OneBid po wejściu na link www.onebid.pl w dniach od 21 maja do 29 maja 2022. Wystawę aukcyjną licytowanych prac można obejrzeć od 10 do 29 maja 2022 w Krakowskim Salonie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego Sala Polska, ul. Basztowa 20 w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.