SBDiM

Konkurs

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu jednoetapowego dla studentów 2 roku II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, w którym warunkiem dopuszczenia do udziału jest odpowiednio wysoka średnia ocen z przedmiotów projektowych i z budownictwa za I stopień oraz dwa semestry II stopnia studiów.


Przedmiotem konkursu jest wyróżnienie najlepszych studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej a jego celem jest promocja wiedzy dotyczącej projektowania budownictwa mieszkaniowego.

Zadaniem konkursu jest podnoszenie jakości nauczania i własnego rozwoju studentów oraz podnoszenie motywacji do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu zagadnień związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Lista laureatów:

2021 r. – Julia Sierpień
2020 r. – Tomasz Obara
2019 r. – Aleksandra Brach
2018 r. – Edyta Ptasznik
2018 r. – Magdalena Stachowicz
2018 r. – Katarzyna Starzyńska
2017 r. – Robert Duda
2016 r. – Wisz Orłowski
2016 r. – Małgorzata Petelenz
2015 r. – Patrycja Słowik
2014 r. – Paulina Tabak
2013 r.- Wojciech Duliński
2012 r. – Karolina Sikorska
2011 r. – Andrzej Bruno Kutiak
2010 r. – Paweł Ząbczyński
2009 r. – Krystian Krawczyk
2008 r. – Diana Stachowicz
2007 r. – Joanna Pilawska