Aktualności

Mieszkania w Krakowie: Droga do Lepszej? Współpracy

We wtorek 5 grudnia Prezes SBDiM Piotr Legerski wziął udział w debacie „Mieszkania w Krakowie: Droga do Lepszej? Współpracy”, której celem było zainicjowanie konstruktywnej dyskusji nad kwestią dostępności mieszkań w Krakowie oraz poszukiwanie skutecznych rozwiązań mających na celu racjonalizację procesu inwestycyjnego i zwiększenie zaufania między mieszkańcami, deweloperami i urzędnikami.