2015

Walne Zebranie Członków SBDiM 2015 r.

 

W dniu 11 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, podczas którego przyjęto Sprawozdanie z działalności Zarządu SBDiM, Sprawozdanie finansowe i Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za 2014 rok. Udzielono również absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru władz SBDiM na V kadencję. Prezesem Stowarzyszenia został Pan Marek Bolek, a Zarząd będzie składał się z następujących osób: Pani Stanisława Barska, Pan Eugeniusz Batko, Pan Mariusz Bryksy, Pan Jarosław Knap Pan Tadeusz Konieczny, Pani Dorota Koźmińska, Pan Tytus Misiak oraz Pan Krzysztof Tętnowski. Ponadto wybrano Główną Komisję Rewizyjną w składzie: Pan Jacek Banaś, Pan Lechosław Grochowicz i Pani Alicja Karolewska. W najbliższych dniach zostaną rozdzielone funkcje zarówno w nowym Zarządzie, jak i w Głównej Komisji Rewizyjnej.
 


Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego

 

Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2014

 

 


 

Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij