2008

Walne Zebranie Członków SBDiM 2008 r.Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, Zarząd Główny zwołał Zwyczajne Walne Zebranie SBDiM w dniu 8 maja 2008 r. Zebranie otworzył Prezes SBDiM Tytus Misiak, który powitał uczestników i przedstawił obecnym porządek obrad. Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Głównego, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej. W dalszej części zebrania udzielono absolutorium dla członków Zarządu Głównego jak również dla Głównej Komisji Rewizyjnej. Miłym punktem zebrania było nadanie poraz pierwszy godności członka honorowego - w tym roku tytuł ten został przyznany Profesorowi Andrzejowi Wyżykowskiemu, który wniósł wybitny wkład w rozwój idei głoszonych przez Stowarzyszenie.

Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij