2006

Walne Zebranie Członków SBDiM 2006 r.W dniu 29 czerwca 2006 r. podczas Walnego Zebrania Członków SBDiM dokonano podsumowania pierwszego roku działalności Stowarzyszenia oraz wyboru nowych władz. Prezesem na kolejną kadencję został ponownie wybrany Tytus Misiak. Członkami Zarządu Głównego zostali: Stanisława Barska, Eugeniusz Batko, Piotr Baran, Marian Bryksy, Elżbieta Koterba, Dorota Koźmińska, Jacek Michalski i Andrzej Rymaczyk.

Powołano również nowy skład Głównej Komisji Rewizyjnej: Anna Snopkowska (przewodnicząca), Jacek Banaś, Jerzy Marcinek  i Tadeusz Sitarz.

Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij