2005

Walne Zebranie Członków SBDiM 2005 r.


W dniu 29 września 2005 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań. Podczas Zebrania zostały zatwierdzone Regulaminy Walnego Zebrania, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. Zostało też przedstawione sprawozdanie z dotychczasowej działalności Zarzadu Głównego oraz plany działania Stowarzyszenia na czwarty kwartał.

Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij