Edycja 2014

Konkurs o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku 2014

i nagrodę Złotego Sokoła
  


W piątek 19 września br.  podczas uroczystej gali, która odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa nagrodzono finalistów szóstej edycji konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła. Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. Andrzeja Wyżykowskiego ocieniał 18 inwestycji zgłoszonych przez 16 firm deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych.


W trakcie gali wręczono także nagrodę  Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań im. Jacka Michalskiego. Patron Nagrody był postacią wybitną: utalentowanym inżynierem, konstruktorem oraz wynalazcą. Jednym z  pierwszych krakowskich deweloperów, właścicielem Grupy BUMA, współzałożycielem Stowarzyszenia Budowniczych Domów Mieszkań. W tym roku Nagrodę SBDiM  im. Jacka Michalskiego otrzymał Rafał Sonik, krakowski przedsiębiorca, filantrop i znany w świecie kierowca rajdowy.

Galę zaszczycili swoją obecnością m.in.: prof. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, Elżbieta Koterba - Zastępca Prezydenta Krakowa, Bogusław Kośmider - Przewodniczący Rady Miasta oraz przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń współpracujących ze SBDiM, deweloperzy oraz przedstawiciele mediów.

 

Tytus Misiak - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań

Tegoroczna VI Gala Nagród Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla naszego środowiska. W kalendarzu działań Stowarzyszenia wpisuje się ona pomiędzy ubiegłorocznymi obchodami 15-lecia Krakowskich Giełd Domów i Mieszkań a przyszłorocznym jubileuszem 10-lecia działalności naszego Stowarzyszenia w dzisiejszej formie organizacyjnej. Szczególny udział SBDiM w rozwoju krakowskiego budownictwa mieszkaniowego zaakcentował Prezydent Jacek Majchrowski, wręczając naszej organizacji we wrześniu 2013 roku Odznakę Honoris Gratia. To wyróżnienie nie tylko daje nam – członkom Stowarzyszenia – zrozumiałą satysfakcję, ale potwierdza również sens wysiłków podejmowanych na rzecz propagowania najlepszych wzorców działania przedsiębiorców w naszej branży. W poprzednich latach Nagrodę im. Jacka Michalskiego wręczyliśmy architektowi Stanisławowi Deńko i prezesowi Fakro Ryszardowi Florkowi, najlepiej – naszym zdaniem – spełniającym kryteria innowacyjności i kreatywności w obszarach aktywności zawodowej i społecznej. Tegoroczna Nagroda im. Jacka Michalskiego przypada przedsiębiorcy, którego pasje i osiągnięcia również wychodzą daleko poza dominującą dzisiaj pogoń za zyskiem i rentownością. W bieżącej edycji Konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku, podobnie jak w poprzednich, najważniejszym celem jest promowanie najwyższych standardów zarówno w architekturze mieszkaniowej oraz funkcjonalności budynków i osiedli, jak i ocena relacji inwestorów z nabywcami mieszkań. Sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. Andrzeja Wyżykowskiego po wizjach lokalnych i rozmowach z inwestorami, a także po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną, handlową i finansową dokonał wyboru nagrodzonych inwestycji i firm. W tym miejscu chciałbym podziękować Panu Profesorowi za podjęcie się tych obowiązków we wszystkich dotychczasowych sześciu edycjach Konkursu oraz całemu sądowi konkursowemu za wielkie zaangażowanie. Gratulując Laureatom nagród, życzę Państwu jak największej satysfakcji z realizacji zamierzonych celów. Dziękuję Sponsorom oraz wszystkim, którzy zaszczycili nas swoim uczestnictwem, i do zobaczenia na kolejnej Gali Nagród Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań w 2016 roku.

 

Opinie Sądu Konkursowego:

 

prof. arch. Andrzej Wyżykowski (przewodniczący) - Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Podstawową tkankę miejską zawsze tworzyła zabudowa mieszkaniowa. Jej rola w kształtowaniu wizerunku miast jest niepodważalna, zarówno w sensie wartości przestrzenno-estetycznych, jak i funkcjonalno-użytkowych. Współcześnie realizowane obiekty czy zespoły mieszkaniowe osiągnęły w dużym stopniu satysfakcjonujący standard; dostępne materiały, technologie, dobre wykonawstwo – to instrumenty w rękach dzisiejszego dewelopera. Mam jednak świadomość, że jest jeszcze duże pole manewru dla podnoszenia poprzeczki odpowiadającej współczesnym wyzwaniom. Wymagane jest większe uczulenie na rzecz proekologicznych rozwiązań, na rzecz pokonywania przestrzennej segregacji nowo budowanych zespołów, na rzecz poszukiwania rozwiązań urbanistycznych, w których partner miasta – przestrzeń publiczna, może wyraźniej zaistnieć w ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej. Mam tu na myśli zaistnienie sztuki w tej przestrzeni i tworzenie ram dla jej społecznej ekspresji. W ocenie kryteriów dotyczących jakości rozwiązań przestrzennych, funkcjonalnych i społecznych, większy nacisk musi być położony na kwestie projektu urbanistycznego i architektonicznego, w których to, co dzieje się poza fasadą budynku, a więc jest istotne dla potencjalnego użytkownika czy mieszkańca, nadal wymaga lepszych rozwiązań funkcjonalnych, lepszej izolacji termicznej i akustycznej. Potrzeba większego zwrócenia uwagi na stosowanie bardziej energooszczędnych rozwiązań, wychodzących poza literalny zakres spełnienia wymogów prawa budowlanego, na koszty budowy i przewidywane koszty eksploatacji oraz na zrównoważony rozwój socjalny. Jesteśmy na dobrej drodze, a rosnąca świadomość roli dewelopera w budowie tkanki miejskiej o wysokiej jakości, jest dla miasta, takiego jak Kraków, niezwykle istotna. Wzajemna współpraca dewelopera i miasta będzie z korzyścią dla obu partnerskich stron.

 

prof. Stanisław Belniak (sekretarz) - Uniwersytet Ekonomiczny
Dynamiczny rozwój rynku inwestycji deweloperskich, mający miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat, znalazł odbicie w realizacjach będących przedmiotem oceny sądu konkursowego w tegorocznej edycji Konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła. Charakterystycznym wyróżnikiem efektów działalności deweloperów w Krakowie była bardzo zróżnicowana oferta - z jednej strony mieszkań i apartamentów w wyjątkowo atrakcyjnych lokalizacjach, a z drugiej strony - oferta adresowana do mniej zasobnego klienta. Zaangażowanie znacznych środków finansowych po stronie dewelopera, z jednoczesną stabilizacją cen oraz wyraźnym, w porównaniu z poprzednimi latami, podniesieniem standardu oddawanych użytkownikom mieszkań, spowodowało w wielu przypadkach istotne skrócenie czasu sprzedaży lokali, co jest widoczną oznaką spełnienia oczekiwań klientów, także tych z zagranicy.

 

red. Janusz Michalczak - Dziennik Polski
Konkurs ukazuje nam czołówkę firm zajmujących się realizacją obiektów mieszkaniowych jako podmioty nieustannie rozwijające się i dążące do budowy obiektów o coraz lepszej architekturze oraz urbanistyce. Ranga tego wydarzenia jest na tyle duża, że w rywalizacji o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku uczestniczą również firmy nie zrzeszone w Stowarzyszeniu, wśród nich również ogólnopolskie, a nawet o zasięgu globalnym. Z punktu widzenia osoby zasiadającej w sądzie konkursowym tym ciekawsze jest porównanie różnych podejść do organizacji procesu inwestycyjnego, relacji z nabywcami mieszkań oraz standardów jakościowych dotyczących organizacji przestrzeni urbanistycznej i mieszkaniowej. Duże wrażenie robi coraz większa dbałość o otoczenie budynków. Standardem stają się place zabaw dla dzieci i tereny umożliwiające różne formy aktywności rekreacyjnej, a nawet sportowej. Można jedynie żałować, że część z tych obiektów nie jest dostępna dla ogółu mieszkańców danej dzielnicy, gdyż większość inwestycji jest konsekwentnie grodzona.

 

Andrzej Rymarczyk -  Wiceprezes ZG SBDiM
Obiekty zgłoszone do Konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku 2014 potwierdzają fakt, iż inwestycje deweloperskie w Krakowie są realizowane na coraz wyższym, europejskim poziomie. Dotyczy to zarówno inwestycji z „górnej półki” cenowej, jak i inwestycji popularnych, przystępnych cenowo. Do realizacji budynków stosowane są coraz lepsze i efektowniejsze materiały wykończeniowe. Budynki realizowane są według coraz bardziej atrakcyjnych, często nowatorskich projektów architektonicznych. Wysoki poziom inwestycji jest również efektem coraz większego udziału w rynku deweloperskim firm z kapitałem zagranicznym, przenoszących na krakowski grunt wysoką jakość budownictwa realizowanego w krajach macierzystych. Werdykt, podobnie jak w poprzednich edycjach Konkursu, premiuje firmy solidne, stwarzające najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze warunki zakupu mieszkań dla swoich klientów oraz preferuje deweloperów budujących pewne fundamenty ekonomiczne dla dalszego funkcjonowania.

 

Maurizio Sangalli  (przedstawiciel Kapituły Konkursowej) - Verona Building
Z wielką przyjemnością przyjąłem zaproszenie do udziału w pracach sądu Konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku. Jest to nagroda niezwykle ważna, ponieważ celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych firm w procesie zarządzania projektami mieszkalnymi w mieście, które przez wielu uważane jest za najpiękniejsze w Polsce. Konkurs przy tym nie tylko nagradza, ale także w pewnym stopniu wyznacza drogę rozwoju branży budowlanej. Duże wrażenie zrobiły na mnie awangardowe formy architektoniczne, jakie prezentuje wiele z przedstawionych inwestycji. Budynki, które oddają wyjątkowe wizje oraz indywidualność architektów, są mniej anonimowe i odzwierciedlają nowy styl życia. Na podkreślenie zasługuje również rola architektów w dziedzinie przekształcania całych rejonów miasta, często do niedawna zaniedbanych, które uzyskują nowe funkcje. Są miejscami rekreacji i oferują rozmaite usługi.

 

Tekst: red. Janusz Michalczak

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z Gali Nagród SBDiM
 

 

Sponsor główny


Sponsorzy


Patroni Honorowi


Patroni Medialni


Partnerzy Medialni


Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij