Edycja 2012

Konkurs o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku 2012

i nagrodę Złotego Sokoła.

 

 
W piątek 21 września br.  podczas uroczystej gali, która odbyła się w Urzędzie Miasta Krakowa nagrodzono finalistów piątej edycji konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła. Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. Andrzeja Wyżykowskiego - Głównego Architekta Miasta Krakowa - ocieniał 21 inwestycji zgłoszonych przez 18 firm deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych.


W trakcie gali wręczono także nagrodę  Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań im. Jacka Michalskiego, zmarłego trzy lata temu inicjatora ruchu deweloperskiego w Polsce. Jednego z  pierwszych krakowskich deweloperów, właściciela Grupy BUMA, współzałożyciela Stowarzyszenia Budowniczych Domów Mieszkań. Nagrodę  SBDiM  im. Jacka Michalskiego otrzymał Ryszard Florek właściciel i prezes firmy Fakro.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście reprezentujący władze kraju Poseł Jerzy Fedorowicz, władze miasta na czele z Prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim i Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Bogusławem Kośmiderem, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń współpracujących ze Stowarzyszeniem Budowniczych Domów i Mieszkań, deweloperzy oraz przedstawiciele mediów.

Tytus Misiak - Prezes Zarządu Głównego SBDiM

Konkurs o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku ma już dziesięcioletnią tradycję. Warto podkreślić ten skromny jubileusz przy okazji V edycji Konkursu. W dotychczasowych pięciu edycjach oceniane były firmy i ich inwestycje mieszkaniowe zrealizowane w latach 2002-2011. Wśród cyklicznych działań programowych Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań tylko Krakowska Giełda Domów i Mieszkań ma dłuższą – piętnastoletnią – historię.
W tej edycji Konkursu, podobnie jak w poprzednich, najważniejszym celem jest promowanie najwyższych standardów zarówno w architekturze mieszkaniowej oraz funkcjonalności budynków i osiedli, jak i ocena relacji inwestorów z nabywcami mieszkań. Sąd Konkursowy, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Wyżykowskiego, po wizjach lokalnych i rozmowach z inwestorami, a także po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną, handlową i finansową dokonał wyboru nagrodzonych inwestycji i firm. W tym miejscu chciałbym podziękować Panu Profesorowi za podjęcie się tych obowiązków we wszystkich dotychczasowych edycjach Konkursu.
Pragnę też podziękować pozostałym członkom Jury Konkursowego za zaangażowanie w działania konkursowe. A przede wszystkim dziękuję firmom uczestniczącym w Konkursie V edycji, które poddały się ocenie ekspertów, pokazując swój dorobek ostatnich dwóch lat. Krakowskich inwestorów mieszkaniowych już dziś zapraszam do prezentacji najlepszych realizowanych aktualnie projektów w kolejnej edycji Konkursu - w 2014 roku.Opinie Sądu Konkursowego:

prof. Andrzej Wyżykowski (przewodniczący) – Główny Architekt Miasta Krakowa
Będąc już piąty raz Przewodniczącym Jury w konkursie, którego rezultaty stanowią pewne potwierdzenie uznanej pozycji dewelopera na rynku nieruchomości, a sama nagroda jest elementem prestiżu wybranych firm deweloperskich, mam świadomość ciężaru odpowiedzialności za werdykt końcowy. W tym trudnym zadaniu pomagał mi zespół profesjonalistów, reprezentujących środowisko ekonomistów, architektów, inwestorów i społecznego odbiorcę. Postawione zadanie w tej edycji konkursu położyło główny nacisk na pozycję samej firmy deweloperskiej, a jej ilustracją była zgłoszona inwestycja. To ona stała się pretekstem wizyty Sądu in situ, który zapoznać się mógł z walorami lokalizacyjnymi, a więc filozofią firmy co do wyboru samego terenu przyszłego przedsięwzięcia, z aspektami wpisania inwestycji w zastany kontekst miasta, architekturą samego obiektu czy zespołu mieszkalnego i wreszcie jego wyposażenia w infrastrukturę społeczną o skali lokalnej i ogólnomiejskiej. Analiza materiałów złożonych przez uczestników konkursu, a także wizytacja siedziby biura dewelopera z prezentacją różnych aspektów organizacji pracy, w tym jego działalności na rzecz zadowolenia potencjalnego klienta oraz prezentowaną długofalową polityką firmy, stały się podstawą zbudowania świadomości Jury o poszczególnych atutach firm i podjęcia takiego a nie innego rozstrzygnięcia. Poprzednią edycję konkursu kończyłem słowami: „widzę, że nasz rynek developerski jest na dobrej drodze”. Z satysfakcją potwierdzam ten fakt, który w obecnej edycji przekuł się w rzeczywistość. Cieszy utrwalanie się coraz lepszego standardu wykończenia budynków, usprawnianie procesów inwestycyjnych, poszukiwanie technologicznych nowości. Zauważyć jednak należy nadal niekorzystny trend budowy zespołów ogradzanych, ku satysfakcji nabywców i niezadowoleniu Miasta w budowie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Zwrócenia uwagi wymaga również mały stopień rozwiązań proekologicznych. Mimo tych uwag wysiłki deweloperów i ich rezultaty ocenić należy bardzo pozytywnie.


prof. Stanisław Belniak (sekretarz) – Uniwersytet Ekonomiczny
To już druga edycja konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku, w której ocenie poddane zostały nie tylko same efekty działalności deweloperskiej, ale także procesy realizacji przedsięwzięć, ich finansowanie czy obsługa administracyjno-prawna. Takie ujecie problemu oceny deweloperów pozwoliło Sądowi Konkursowemu na wnikliwą charakterystykę ich działalności w okresie dwu ostatnich lat. Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, iż nastąpiła wyraźna poprawa w zakresie jakości oddawanych do użytku mieszkań przy jednoczesnej stabilizacji, a w wielu przypadkach obniżce cen za mieszkanie. Praktycznie każda transakcja sprzedaży poddawana jest wielokrotnym negocjacjom z potencjalnym klientem, a wiele firm stosuje dodatkowe opusty cenowe czy swoistego rodzaju bonusy. Coraz częściej deweloperzy lokują swoje inwestycje w obszarach miasta poddawanych rewitalizacji, otwierając w ten sposób nowe lokalizacje o bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, tak ważnej dla większości klientów. Towarzyszom temu obiekty usługowe oraz bardzo dobrze zagospodarowane przestrzenie publiczne. Wszystko to daje w sumie, za przystępną cenę, nową jakość działalności deweloperskiej w Krakowie.

Tadeusz Konieczny (przedstawiciel Kapituły Konkursowej) – Inter-Bud Developer
Udział w pracach Sądu Konkursowego V edycji konkursu o tytuł Krakowskiego Mieszkaniowego Dewelopera Roku i nagrodę Złotego Sokoła to dla mnie nowe i cenne doświadczenie. Analiza krakowskich inwestycji zrealizowanych w okresie dużych zmian na rynku nieruchomości to również przegląd umiejętności dostosowywania się deweloperów do zmieniających się wymagań rynku. Rosnąca w społeczeństwie świadomość wpływu deweloperów na kształtowanie przestrzeni miejskich – gdyż budowane obiekty towarzyszyć będą zarówno nam, jak i następnym pokoleniom – nakłada na inwestorów obowiązek stałego podnoszenia jakości urbanistyczno-architektonicznej oraz użytkowo-estetycznej realizowanych obiektów. W wielu realizacjach dało się zauważyć świadome dążenie do uzyskania takiego właśnie efektu, co w połączeniu z dobrze dobraną lokalizacją i ceną gwarantuje sukces na konkurencyjnym rynku. W mojej ocenie następuje ograniczenie skali realizowanych inwestycji na obrzeżach miasta na rzecz tych, które korzystają z infrastruktury miejskiej– komunikacji, handlu, oświaty. Faktem i normą jest wysoki poziom średniego standardu realizowanych obiektów.


red. Janusz Michalczak – Dziennik Polski
Dzięki konkursowi trudno oprzeć się wrażeniu, że Kraków jest po Warszawie najbardziej dojrzałym rynkiem budownictwa mieszkaniowego w kraju. Żaden z ośrodków – poza stolicą – nie może poszczycić się dziś podobną liczbą rodzimych firm deweloperskich. Konkurs potwierdza, iż rynek ten jest atrakcyjny również dla dużych krajowych i zagranicznych inwestorów, których obecność wnosi nową jakość  w ład przestrzenny, a także w samą architekturę. Analiza potwierdza, że w gronie uczestników konkursu znalazły się dojrzałe firmy deweloperskie, mające w większości bardzo dobrą pozycję ekonomiczną i prowadzące bez zarzutu swoje inwestycje, co skutkuje m.in. dużym bezpieczeństwem zawieranych transakcji. Niestety, wciąż dużo do życzenia pozostawia jakość przestrzeni otaczającej nowe inwestycje, co spowodowane jest brakiem planów zagospodarowania przestrzennego. Niepokoić może zjawisko rozszerzania się stref budownictwa mieszkaniowego, które są grodzone. Zapewnia to być może wysoki komfort mieszkańcom nowych zespołów mieszkaniowych, ale utrudnia funkcjonowanie wszystkim pozostałym osobom przebywającym w danym rejonie miasta.arch. Andrzej Rymarczyk – Wiceprezes ZG SBDiM
W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział firmy znane, od lat funkcjonujące w Krakowie, jak również firmy nowe, dopiero debiutujące na rynku krakowskim. Zarówno jedne, jak i drugie zaprezentowały bardzo wysoki i wyrównany poziom działalności deweloperskiej. Jury zwróciło szczególną uwagę na firmy, które obok podstawowego programu deweloperskiego – lokali mieszkalnych, zrealizowały dodatkowo przedsięwzięcia poprawiające standard życia mieszkańców. Podczas wizytacji inwestycji zauważono w wielu przypadkach powstanie zróżnicowanego programu usług towarzyszących, np. w formie lokali handlowo-usługowych, gastronomicznych, a nawet żłobków i przedszkoli oraz minicentrów sportowo-rekreacyjnych. W większości inwestycji deweloperzy stworzyli bogaty program zieleni, ukształtowanej w formie skwerów, miniparków oraz placów zabaw dla dzieci. Od tego poziomu negatywnie odstają inwestycje charakteryzujące się wyłącznie maksymalizacją współczynnika zrealizowanych metrów kwadratowych mieszkań w stosunku do powierzchni posiadanego terenu. Po raz kolejny muszę stwierdzić, iż za coraz wyższą jakością funkcjonalną i estetyczną zrealizowanych zespołów mieszkaniowych nie nadąża rozwój infrastruktury miejskiej.

Sponsor główny


Sponsorzy


Patroni Honorowi


Patroni Medialni


Partnerzy Medialni


Serwis wykorzystuje pliki typu "Cookies". Dowiedz się więcej lub zamknij ten komunikat. Zamknij